Fagstoff

Budsjettering - et teamarbeid

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kompass

En kontormedarbeider som skal budsjettere for en bedrift, må være svært allsidig. Hun må kunne lese et regnskap, være godt kjent med variable og faste kostnader og ha innsikt i salg, markedsføring, organisasjon og ledelse. I tillegg bør hun kunne bruke regneark.

Som du skjønner, er det vanskelig for én person å beherske alt dette. Budsjettering er derfor ofte lagarbeid.

Ung forretningskvinne
Fotograf: Corbis

 

Ulike medarbeidere kan bidra med ulik kompetanse. Et team som samarbeider godt, kan derfor gjøre en bedre jobb enn en som arbeidUlike medarbeidere kan bidra med ulik kompetanse. Et team som samarbeider godt, kan derfor gjøre en bedre jobb enn en som arbeider alene.
Fotograf: Anders Wiklund
 

Det er viktig med bred kompetanse når du skal budsjettere. I dette emnet behandler vi derfor disse sidene ved budsjettarbeidet:

  • forståelse for regnskap
  • kunnskap om variable og faste kostnader
  • kunnskap om salg og markedsføring
  • erfaring med organisasjon og ledelse
  • bruk av regneark

Hvordan denne kompetansen brukes i praksis, er avhenging av bransje og – ikke minst – av størrelsen på bedriften.

I dette emnet skal vi følge en eksempelbedrift: Vi kan se for oss en mellomstor handelsbedrift som selger og monterer sikkerhetsutstyr til bedrifter. Vi kaller bedriften «On the alert».

I denne bedriften er følgende personer involvert i arbeidet med
budsjettet:

 

Daglig leder – Per Leder
Salgssjef – Nina Salg
Leder for montørene – Ivar Montør
Innkjøpssjef – Birger Innkjøp
Regnskapssjef – Ulla Regnskap
It-assistent – Nils It-assistent

Vi skal se at disse til sammen har all den kompetansen som er nødvendig for å lage et budsjett – de utgjør et komplett team for budsjettarbeidet.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS
 

Oppgaver

Generelt