Fagstoff

Ortogonale og parallelle vektorer

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Ortogonale og parallelle vektorer og oppsummering 

Setningene om ortogonale og parallelle vektorer som vi har sett på tidligere, gjelder også når vektorene er plassert i et koordinatsystem.

Forutsatt at alle vektorene har lengde forskjellig fra null, gjelder

aba=t·b      taba·b=0

 

Eksempel

Undersøk om a=[3,4] og b=[6,8] er parallelle.

Løsning

2·[3,4]=[6,8]ab fordi a=2·b

Bilde av tenkeboble 

Eksempel

Undersøk om a=[3,4] og b=[4,-3] er ortogonale.
 
 
 

 

Løsning

 [3,4]·[4,-3]=3·4+4·(-3)=0ab fordi a·b=0