Fagstoff

Avstanden mellom punkter i planet

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Avstanden mellom punkter i planet 

Vi har sett hvordan vi finner vektoren mellom to punkter i planet, og hvordan vi finner lengden av en vektor.  

Avstanden mellom to punkter er det samme som lengden av vektoren mellom punktene.


Gitt punktene A x1,y1 og B x2,y2. Avstanden mellom A og B er

 

AB=x2-x1,y2-y1=x2-x12+y2-y12

Eksempel

Gitt punktene A (2,3) og B (5,7). Avstanden mellom A og B er

AB=[5-2,7-3]=5-22+7-32=32+42=25=5