Fagstoff

Lengden av en vektor gitt på koordinatform

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Lengden av en vektor på koordinatform 

Vi har tidligere vist at vi kan regne ut lengden av en vektor ved først å «prikke vektoren med seg selv» og så finne kvadratrota.

a=a2

For en vektor gitt på koordinatform får vi da

[x,y]=[x,y]2=[x,y]·[x,y]=x2+y2

Lengden av vektoren [x,y] er gitt ved

 

 [x,y]=x2+y2

 Eksempel

[6,8]=62+82=36+64=100=10