Fagstoff

Kjøpsatferden i de ulike markedene – en oppsummering

Publisert: 07.11.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

I dette læreplanmålet om kjøpsatferd i ulike markeder har vi sett at kjøpsatferden kan være svært forskjellig avhengig av om det er private forbrukere eller profesjonelle bedriftsinnkjøpere som er i aktivitet.

I beskrivelsen av de ulike markedene tidligere i dette læreplanmålet så vi at kjøpsatferden er ulik for de ulike aktørene.

Kjøpsatferden til forbrukerne styres mer av lyst og interesse, mens de profesjonelle (både private bedrifter og offentlige bedrifter) opptrer mer rasjonelt, og atferden styres av rasjonelle kriterier.

Her har vi laget en kort oppsummering av noen av hovedpunktene du bør huske:

 

Forbrukermarkedet

Bedriftsmarkedet

Institusjonsmarkedet

Kunder

Private forbrukere

Alle private bedrifter (alle som ikke er offentlige)

Alle offentlige bedrifter

Antall kunder

Mange kunder

Få kunder

Få kunder

Motiv for innkjøp

Personlige lyster og behov

Fornuft og rasjonelle beslutningskriterier

Fornuft og rasjonelle beslutningskriterier, offentlige regler

Kjøpsprosess for nyanskaffelser

Femtrinns kjøpsprosess, varierer med type produkt og engasjement

Omfattende åttetrinns kjøpsprosess basert på rasjonalitet, varierer med type innkjøp

Som bedriftsmarkedet, men i tillegg kommer offentlige regler for innkjøp

Markedsføring/salg

Mye reklame, mye massekommunikasjon

Mye direkte salg, mye personlig kommunikasjon

Mye direkte salg, mye personlig kommunikasjon