Fagstoff

Bedriftsmarkedet – kjøpssituasjoner

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

I bedriftsmarkedet – som i forbrukermarkedet – er det ulike typer kjøp. Enkelte ganger skal bedriften gå til innkjøp av et helt nytt regnskapssystem som vil kreve mye arbeid, andre ganger er det bare nye penner og skriveblokker som skal kjøpes inn, det vil si vanlig gjenkjøp av kjente varer.

Oppgave

Hvilken av kjøpstypene beskrevet i teksten til venstre vil gi mest omfattende kjøpsprosess?

 

Blekkpatroner til printer, penner, skriveblokker eller annet standard kontorutstyr blir ofte  kjøpt inn til bedriften som “vanliBlekkpatroner til skriver, penner, skriveblokker eller annet standard kontorutstyr blir ofte kjøpt inn til bedriften som «vanlig gjenkjøp».
Fotograf: Kerstin Mertens
 

Omsetningen av skolebøker kan være stor.Omsetningen av skolebøker kan være stor.
Fotograf: Berit Roald

Kjøpsprosessen i bedriftsmarkedet vil som i forbrukermarkedet variere med hva slags type kjøp som skal gjøres. Hovedtypene av kjøp er:

  • Nyanskaffelser (eller det er lenge siden siste kjøp): Bedriften har stort behov for informasjon. I slike situasjoner blir det lagt ned en betydelig innsats i vurderingen av ulike alternativer. Ofte er flere personer med i prosessen.

Skal bedriften investere i et nytt IT-system, vil dette involvere mange personer og beslutninger om store økonomiske investeringer.

Vi skal se mer på nyanskaffelser her. 

  • Vanlig gjenkjøp: Det har gått rutine i kjøpet, og det er viktig å sikre seg kundens lojalitet. Dette krever regelmessig kontakt, oppfølging av leveranser og teknisk service. I slike situasjoner er det vanskelig for en ny leverandør å komme i salgsposisjon.

Skal bedriften kjøpe blekkpatroner til skrivere, kontakter man ofte den «vanlige leverandøren» uten å bruke mye tid på å vurdere alternativer.

  • Overveid gjenkjøp: Slike gjenkjøp skiller seg fra vanlige gjenkjøp ved at vi her skifter leverandør av og til. Årsaken kan være at vi ønsker å sikre det beste innkjøpet til enhver tid. I en slik situasjon er det viktig å være på lista over leverandører som blir forespurt om å gi tilbud.

Skal en bokhandel for eksempel kjøpe inn bøker i større mengder to ganger i året til skolestart, kan det være lurt å undersøke alternative leverandører for bedre pris- og leveringsvilkår med jevne mellomrom.

Oppgaver