Fagstoff

Kjøpsroller når produktet engasjerer

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

Når det er større og dyre innkjøp som skal gjøres, er det ofte ikke bare én person involvert i kjøpsprosessen, men hele familien. De enkelte familiemedlemmene «spiller» da ulike roller.

I stedet for involveringsnivå kan vi bruke begrepet engasjementsnivå.Familie på tur for å vurdere kjøp av hytte på Lindøya i Oslofjorden.Familie på tur for å vurdere kjøp av hytte på Lindøya i Oslofjorden.
Fotograf: Thomas Olsen
 

 

Tenk over

Hvilke roller er i aksjon – og hvem har de ulike rollene – når du skal kjøpe deg ny mobiltelefon?

For kjøpsprosesser med et høyt engasjementsnivå inntreffer ofte et spesielt fenomen som vi bør nevne her. Det er nemlig vanligvis ikke lenger bare én deltaker i kjøpsprosessen.

Skal familien kjøpe hus eller bil, er det flere som deltar i kjøpsprosessen. Deltakerne har ulike roller i forbindelse med kjøpet, og det er vanlig å gi disse rollene navn:

Initiativtaker: den som først kommer med ideen

Påvirker: den som har meninger om produktet og valget

Beslutningstaker: den som bestemmer

Innkjøper: den som faktisk foretar selve handelen

Bruker: den som bruker produktet

Det er viktig å vite hvem som har hvilke roller for den som skal markedsføre og selge produktet. Det hjelper ikke å forsøke å påvirke den som kommer i butikken for å handle, hvis det er en annen som legger premissene for valget, og som tar selve beslutningen.

 

 

 

Oppgave

Hvilke roller er i aksjon, og hvem har de ulike rollene, når en familie med mor, far og to tenåringsbarn skal kjøpe ny bil? Hvilken rolle – eller hvilke roller – har ektemannen som skal kjøpe ny dress?

 

 

 
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Aktuelt stoff