Fagstoff

Forbrukermarkedet – kjøpsprosessen, trinn 2

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

Nesten hver dag mottar vi reklame i postkassen vår. Vi utsettes også for reklame i radio, på tv og på nettet. Hvor mottakelige er folk for denne typen informasjon? Mange av dem som leser reklame, gjør det fordi de vurderer å kjøpe et bestemt produkt.

TV2 hjelper deg “Hvor stor lit setter du til informasjon som dette?”TV2 hjelper deg: Hvor stor lit setter du til denne typen informasjon?
Fotograf: Frode Hansen

Trinn 2: Informasjonssøking (søkeprosess)

En forbruker kan søke etter informasjon på ulike måter. For en som driver med markedsføring, er det interessant å vite hvilke informasjonskilder som finnes, og hvor stor påvirkningskraft de ulike kildene har. Det er vanlig å dele informasjonskildene i tre grupper:

Informasjonskilde

Troverdighet

Kjøperdominerte informasjonskilder: Her inngår både personlige kilder (familie, venner) og egen erfaring med produktet.

Høy

Selgerdominerte informasjonskilder: Dette er de kommersielle kildene som for eksempel selgerens omtale av produktet, både personlig via salgssamtaler og gjennom annonser, kataloger og på emballasje.

Lav

Nøytrale informasjonskilder: Dette er de offentlige kildene. Her finner vi rapporter og andre presentasjoner fra uavhengige kilder, for eksempel «TV2 hjelper deg» og «FBI».

Høy

 

Oppgave

                                        Du arbeider som selger i en butikk som selger jeans. Dere har noen jeans på tilbud, og En jeans butikk.En jeansbutikk
Fotograf: Robert Bråthen
dere har også akkurat fått inn noen nye modeller. Inn i butikken kommer en gutt og ei dame som du antar er hans mor. De ser seg spørrende rundt, og du går som vanlig fram og spør om de trenger hjelp. «Ja», svarer dama. «Ole skal ha en bukse.» Hvilken informasjon kan du gi for å få til et salg? Vil Ole og mora oppfatte den informasjon du gir, som troverdig? Hvorfor er det slik?

 

Oppgaver

Generelt