Fagstoff

Forbrukermarkedet – kjøpsprosessen

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

For å forstå konsumentenes kjøpsatferd kan vi også studere selve kjøpsprosessen trinn for trinn. Kjøpsprosessen er ikke like omfattende for alle kjøpsbeslutninger; i noen situasjoner vil kunden hoppe over enkelte trinn.

 

Modellen under viser hvilke trinn forbrukeren generelt går gjennom før han eller hun bestemmer seg for å kjøpe.

En enkel modell av kjøpsprosessen. En enkel modell av kjøpsprosessen.
Opphavsmann: Mette Holan, Lene Hj Design
 

I de neste nodene skal vi se nærmere på disse fem trinnene i kjøpsprosessen:

Trinn 1: Problemerkjennelse (behovsavklaring)

Trinn 2: Informasjonssøking (søkeprosess)

Trinn 3: Vurdering av alternativer

Trinn 4: Kjøpsbeslutning

Trinn 5: Atferd etter kjøpet
Relatert innhold

Aktuelt stoff