Fagstoff

De ulike markedene

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilselger i aksjon

Forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og institusjonsmarkedet er alle markeder hvor varer og tjenester omsettes. Det omsettes mye av de samme varene og tjenestene i de tre ulike markedene, og selgerne er delvis de samme. Ulikheten mellom markedene finner vi i kundegruppene.

Å handle i kiosken på hjørnet er et godt eksempel på et forbrukerkjøpÅ handle i kiosken på hjørnet er et godt eksempel på et forbrukerkjøp
Fotograf: Espen Sjølingstad Hoen

 

Forbrukermarkedet er et marked der de tilbudte varene og tjenestene er beregnet på å dekke personlige behov og ønsker.

 

Innkjøp av store mengder kjøtt til matvareindustrien (bedriftsmarkedet).Innkjøp av store mengder kjøtt til matvareindustrien (bedriftsmarkedet).
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

Bedriftsmarkedet er et marked der de tilbudte varene og tjenestene er beregnet på produksjon, videre bearbeiding eller videresalg.

 

Medisiner kjøpes inn i større kvante til institusjonsmarkedet – for eksempel til sykehus og eldrehjemMedisiner kjøpes inn i større kvantum til institusjonsmarkedet – for eksempel til sykehus og eldrehjem
Fotograf: Trond Solberg
 

Institusjonsmarkedet er et bedriftsmarked hvor bedriftene er offentlige eller eid av det offentlige.

 

Kjenner du til hvilke regler som styrer fylkeskommunens innkjøp av skolebøker?”Kjenner du til hvilke regler som styrer fylkeskommunens innkjøp av skolebøker?
Fotograf: Morten Hval
 

Forbrukermarkedet

I forbrukermarkedet er kundene private forbrukere, det vil si privatpersoner som for eksempel deg, din familie og dine venner. Det som kjøpes inn, betales med egne, private midler og går til privat forbruk.

Vanligvis antar vi at forbrukerne på dette markedet opptrer som mennesker, og at kjøpsatferden derfor er lite rasjonell og delvis styres av behov og lyster.

Et eksempel på et forbrukerkjøp er når du går i kiosken og kjøper deg en flaske Cola, eller når du kjøper en ny laptop som du skal bruke til å spille spill og surfe på hjemme.

Bedriftsmarkedet

I bedriftsmarkedet er kundene private bedrifter. Med private bedrifter mener vi her bedrifter som ikke er offentlige. Private bedrifter kan være både store og små, og de kan ha ulike organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, allmenne aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap eller samvirkeforetak).

De varer og tjenester som kjøpes inn, skal benyttes på ulike plasser i bedriften. Det kan være råvarer til produksjon, produksjonsmaskiner, dataverktøy, konsulenttjenester, håndverkertjenester til nybygg og vedlikehold, arbeidsklær eller matvarer til kantina.

Innkjøp i bedriftsmarkedet forutsettes å være mer rasjonelle enn innkjøp i privatmarkedet. Bedriftens innkjøpsansvarlige bruker tid og ressurser på å gjøre de mest lønnsomme innkjøp. Det forventes også at kun det som er nødvendig til produksjonen, kjøpes inn.

Institusjonsmarkedet

I institusjonsmarkedet finner vi offentlige bedrifter. De er underlagt strenge krav som det offentlige setter til innkjøp. Kravene gjelder uansett om den offentlige bedriften er stor eller liten, og uansett hvilken organisasjonsformOffentlige bedrifter kan være organisert på mange ulike måter. Noen offentlige bedrifter er for eksempel organisert som aksjeselskap (med kommunen som eneste eier), mens andre er rene kommunale foretak. den har.

Det kjøpes inn alle slags varer og tjenester som inngår i ulike offentlige bedrifters produksjonsprosess. Sykehus, skoler og eldresenter må ha varer som mat, medisiner, skolebøker, rengjøringshjelp og liknende.

Som i bedriftsmarkedet er institusjonsmarkedets kjøp basert på fornuft og nøye vurderte behov. Innkjøp skjer enten etter en anbudskonkurranse, ved hjelp av forhandlinger (når det er vanskelig å legge ut et anbud fordi produktet ikke kan beskrives fullstendig) eller ved hjelp av direkte anskaffelser (når kjøpesummen er under en viss størrelse).

I en anbudskonkurranse legger den aktuelle institusjonen ut en forespørsel til ulike leverandører om de kan gi en pris på et aktuelt produkt. Produktet beskrives nøye (en klar kravspesifikasjon utarbeides) slik at det er mulig å gi et anbud på akkurat det institusjonen skal ha. 

Vi kan oppsummere de tre markedene slik:

ForbrukermarkedetBedriftsmarkedetInstitusjonsmarkedet

Kundene er forbrukere (privatpersoner)

 

Eksempel på dette er når du kjøper inn mat til eget forbruk

Kundene er private bedrifter

 

Eksempel på dette er når et bilverksted kjøper inn mat til kantina

Kundene er offentlige bedrifter

 

Eksempel på dette er når et sykehus kjøper inn mat til kantina