Fagstoff

Posisjonsvektoren

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Posisjonsvektor 

Vektoren fra origo O (0,0) til punktet P (7,2) har koordinater

 OP=7·ex+2·ey=[7,2]

OP 

kalles for posisjonsvektoren til punktet P.

Bilde av vektor i koordinatform

 

Posisjonsvektoren til et punkt er vektoren fra origo til punktet. Denne vektoren viser punktets posisjon i forhold til origo.

 

Posisjonsvektoren til et punkt (x,y) har koordinatene [x,y].

Oppgaver