Fagstoff

Addisjon av vektorer på koordinatform

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Addisjon på koordinatform 

Gitt vektorene

 p=[1,2]  og  q=[3,1]

Vi ser av tegningen at

 p+q=[4,3]

Bilde av vektorer på koordinatform  

Vi har altså at

 [1,2]+[3,1]=[4,3]

Ser du sammenhengen?

[1,2]+[3,1]=[1+3,2+1]=[4,3]

 

Vi finner summen av to vektorer på koordinatform ved å addere 1.koordinatene og 2.koordinatene hver for seg

 

[x1,y1]+[x2,y2]=[x1+x2,y1+y2]

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt