Oppgave: Arbeidsoppdrag

Lyrikk, retorikk og politikk

Publisert: 10.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

logo aktualitet 

Nedenfor finner du noen ressurser du kan bruke når du løser oppgavene.

 

Video

Introduksjonsvideo som forklarer begrepene etos, logos og patos:

 

Hva er retorikk?   

(Klikk på ikonet nederst til høyre for fullskjermvisning.)

 

Artikkel

En lengre artikkel for deg som ønsker litt fordypning i temaet:

Retorikk: kunsten å overbevise 

Finanstalen i Stortinget høsten 2011 

Oppgave 1

Talesituasjonen

Når statsbudsjettet legges fram, holder finansministeren en finanstale i Stortinget. Lytt til utdraget fra finansminister Sigbjørn Johnsens tale til Stortinget i 2011.

 

 1. Hva er et statsbudsjett? Forklar kort.
 2. Hva tror du er formålet med denne talen? Hva vil taleren oppnå?
 3. Er talesituasjonen formell eller uformell? Forklar.
 4. Hvem er tilhørerne? Kan det hende at de har ulike holdninger og forventninger til talen de skal høre?

 

Oppgave 2

Etos: talerens troverdighet

En taler bygger opp troverdighet (etos) på flere måter. Vurder hvordan følgende forhold kan styrke eller svekke Sigbjørn Johnsens troverdighet i denne konkrete situasjonen:
 • klesdrakt
 • stilling
 • partitilhørighet
 • alder og erfaring
 • muntlige ferdigheter
 • dialektbruk

Kanskje du kommer på flere forhold som kan påvirke troverdigheten til Johnsen?

 

Oppgave 3

Logos: argumentasjon

En taler overbeviser også gjennom selve saken (logos), det vil si gjennom argumentene han framfører. Hvilke fakta og antakelser er det Johnsen trekker fram for å forsvare de valgene regjeringen har gjort i statsbudsjettet?

 

Oppgave 4

Patos: følelsesappell

Alle ord vekker følelser hos tilhørerne. Derfor vil en erfaren taler tenke godt gjennom hvordan han ordlegger seg. Se nærmere på hvordan Sigbjørn Johnsen uttrykker seg.

 

 1. Språklige bilder (sammenlikninger, metaforer, besjeling osv.) gjør det lettere å forstå vanskelige og abstrakte temaer.
  • Hvilke sammenlikninger og bilder bruker Sigbjørn Johnsen i talen sin?
  • Hva slags følelser vekker disse bildene hos deg?
  • Virker bildebruken overbevisende?
 2. I talen siterer finansministeren diktet Se oftere mot nord av den norske lyrikeren Rolf Jacobsen.
  • Hva sier dette diktet om Norge som land?
  • Hvorfor tror du Sigbjørn Johnsen bruker dette diktet i talen sin? Hva ønsker han å formidle gjennom diktet?
 3. Sigbjørn Johnsen bruker sin egen dialekt både i mediene og på Stortingets talerstol. Reagerer vi som tilhørere annerledes på noen som bruker dialekt enn på noen som snakker et normalisert talemål? Hva tror du?
   
Relatert innhold

Generelt