Fagstoff

Markedsprogram

Publisert: 20.11.2012
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
To kunder peker på ost

Et markedsprogram er en oversikt over hvilke markedsaktiviteter en bedrift skal gjennomføre i et gitt tidsrom.

Hovedmålet med å gjennomføre en markedsplanprosess er å lage et markedsprogram. Det er markedsprogrammet som beskriver hvilke markedsaktiviteter bedriften skal gjennomføre i den kommende perioden.

Markedsprogrammet må gi svar på flere spørsmål:

 • Hvilke markedsaktiviteter vil bli gjort?
 • Når skal de gjøres?
 • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
 • Hva vil aktivitetene koste?
 • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles?

Et enkelt markedsprogram for en liten restaurant kan se slik ut:

TidsperiodeMål
MålgruppeAktivitetBudsjett i kr
AnsvarKontroll
Januar t.o.m maiØke omsetningen med 10 % (ift. samme periode i fjor)Forretningsfolk i nærområdetSalgskampanje, tilpasset meny10 000 kr
NNRegnskap, spørre- undersøkelse
Juni t.o.m augustØke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor)
Beboere i kommunen og turisterSalgskampanje, tilpasset sommermeny.10 000 kr
NNRegnskap, spørre- undersøkelse
September og oktoberØke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor)Forretningsfolk. Beboere i nærområdetSalgskampanje, tilpasset viltmeny8 000 kr
NNRegnskap, spørre- undersøkelse
November og desemberØke omsetningen med 25 % (ift. samme periode i fjor)Bedrifter, lag og foreningerSalgskampanje, julebord5 000 kr
NNRegnskap, spørre-undersøkelse

I praksis har bedriften ofte behov for å lage markedsprogrammet på to nivåer:

 • et nivå som viser alle aktiviteter i periodene med et relativt lavt detaljnivå (handlingsplanen)
 • et nivå som beskriver de ulike aktiviteter på en mer detaljert måte (også kalt en markedsaktivitetsoversikt eller kampanjeplan)