Fagstoff

Arbeidet med markedsplanen

Publisert: 14.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

Arbeidet med å lage en markedsplan er viktig. Ikke bare fordi planen er et viktig redskap i seg selv, men også fordi vi i forbindelse med arbeidet lærer mye om produktene våre, hvilke utfordringer bedriften står overfor, og hvordan vi kan løse dem.

Gruppemøte
Fotograf: Corbis
 

Uansett hvilke produkter du arbeider med å markedsføre og selge, er det nyttig å lage en markedsplan.Uansett hvilke produkter du arbeider med å markedsføre og selge, er det nyttig å lage en markedsplan.
Fotograf: Maximilian Stock Ltd
 

 

Tips

Når du arbeider med markedsplanen, er det lurt at du lagrer dokumentet i ulike versjoner etter hvert som arbeidet går framover. Bruk for eksempel dagens dato til slutt i dokumentnavnet for å skille versjonene fra hverandre.

 

Av og til må du også presentere markedsplanen din muntlig.

Trenger du hjelp til å holde en presentasjon? 

Hvordan bør vi arbeide med markedsplanen?

Selve arbeidet med å lage markedsplanen er ingen strengt lineær og kronologisk prosess. Det er ikke slik at man først gjennomfører en situasjonsanalyse, deretter en forretningsidé og så videre. Mye av arbeidet skjer samtidig, og når man kommer fram til et resultat, går man kanskje tilbake i prosessen og endrer på noe man hadde kommet fram til tidligere.

Planleggingsprosessen – altså det å lage selve plandokumentet – er minst like viktig som det ferdige dokumentet. Forståelsen vi oppnår gjennom arbeidet er helt sentral. De som deltar i dette arbeidet, lærer seg å bli mer bevisste på de valgene de gjør når de arbeider med markedsføring.

Hvem bør delta i arbeidet med markedsplanen?

Det at selve planleggingsarbeidet er så viktig, gjør at vi må tenke nøye gjennom hvem som skal delta i dette arbeidet. Ofte er det slik at de som deltar i denne arbeidsprosessen, får et eieforhold til plandokumentet. Dermed står de inne for de planene som foreligger, og bruker dem aktivt. Dette er en fordel når planen senere skal settes ut i livet.

Når du skal lage en markedsplan, skal du altså starte en arbeidsprosess i bedriften. Hvis det er flere ansatte i bedriften, bør du sørge for at flere enn du selv er involvert i arbeidet. Det kan også være lurt å få med seg noen som arbeider utenfor bedriften din.

Blir du sittende alene med arbeidet, får du ikke input fra andre og det vil være en fare for at du ikke ser alle de muligheter som finnes (dette gjelder uansett om du er en dreven markedsplanlegger eller om du har liten kompetanse på området).

Hvordan skal vi arbeide for å lage en markedsplan for vår bedrift?

For å lage en markedsplan må du altså ha kunnskap om situasjonsanalyser og markedsstrategiutvikling. Det som er viktig, er at du får fram mest mulig relevant informasjon når du arbeider med SOFT-analysen, og at du vurderer nøye informasjonen du henter fram.

Et råd er at du starter umiddelbart med å skrive på markedsplandokumentet. Bruk en mal du har for markedsplanen, for eksempel denne. 

Det er forskjell på markedsplanen som modell og hvordan selve plandokumentet skal utformes. En mulighet er imidlertid å presentere dokumentet som innholdsfortegnelsen til en markedsplan.

Sammendraget kan du ikke skrive før du er ferdig med markedsplanen, men resten kan du jobbe med fra starten av.

Når du skriver, må du tenke på at dette skal leses og bli forstått av andre. Sørg derfor for at du forklarer det som er nødvendig for å forstå det du skriver. Ikke bruk snarveier og hopp over forhold som er vesentlige for å forstå sammenhengen.

 


SOFT-analysen.SOFT-analysen.
Opphavsmann: Lene Hj Design, Mette Holan
  

Tenk også på at innholdet må presenteres på en måte som gjør teksten lett tilgjengelig. Bruk overskrifter, avsnitt, uthevinger og så videre. for å gjøre dokumentet oversiktlig. Bruk figurer og tabeller for å illustrere innholdet i dokumentet i den grad dette er mulig.

Når du presenterer SOFT-analysen, gjør du dette i en firefeltstabell som figuren.

Når du skal skrive selve handlingsplanen, kan det være lurt å gjøre dette i en tabell, for eksempel slik:

Handlingsplan

Tids-

periode

Mål

Målgruppe

Aktivitet/

tiltak

Budsjett

Ansvar

Kontroll

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du til slutt skal skrive sammendraget, er det lurt å tenke på hvem som skal lese dette. Det kan gjøre det enklere å vite hva som må være med. Hva trenger leseren å vite? Dette spørsmålet kan du egentlig stille på alle punkter i din framstilling.
Relatert innhold

Generelt