Fagstoff

Kontroll

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

Når vi har gjennomført markedstiltakene våre, er det viktig å undersøke hvilken virkning de har hatt. Har de bidratt til at vi har nådd salgsmålene våre?

Det siste punktet i markedsplanmodellen gir en beskrivelse av hvilke kontrolltiltak vi utfører for å overvåke og justere gjennomføringen av selve markedsplanen.

Dersom det er markedsaktiviteter – for eksempel en annonsekampanje – som vi har gjennomført uten å oppnå gode resultater, så er det viktig å lære av dette og lage en bedre kampanje neste gang.

Det må også lages en tidsplan for evaluering og eventuelle beslutninger om nye tiltak.

Det finnes mange ulike typer resultatkontroll. I tabellen under finner du noen av dem.

Typer resultatkontrollTyper resultatkontroll
Opphavsmann: Mette Holan
 

I forbindelse med ulike kampanjer vil vi ofte gjennomføre såkalte effektkontroller. Vi ønsker da svar på problemstillinger som disse:

  • For reklame-/annonseeffektivitet: Hvordan er effektiviteten av annonseringen? Var salget større i kampanjeperioden enn i perioden før? Fikk kundene større kunnskap om produktet etter kampanjen?
  • For salgseffektivitet: Hvor mange kunder besøkte selgerne per dag? Hvor mye koster et salgsbesøk? Hvor stor er gjennomsnittlig omsetning per kundebesøk?