Oppgave: Arbeidsoppdrag

Noen viktige begrep i markedsføring

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

I denne oppgaven får du kort en repetisjon av hva du har lært om markedsstrategi.

Elever som samarbeider to og to. Foto.  

Forklar hva som menes med disse begrepene. Bruk dine egne ord.

  1. markedsstrategi
  2. segmentering
  3. målgruppe
  4. konkurransemidler
  5. de fem p-ene