Fagstoff

Markedsstrategi

Publisert: 20.11.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

Med markedsstrategi mener vi hvordan bedriften går fram overfor kunder og konkurrenter for å skaffe seg varige konkurransefortrinn. Dette innebærer blant annet spørsmål som: Hvilke markeder skal bedriften velge, og hvilke virkemidler skal den benytte for å lykkes på de markedene?

Valg av markedsstrategi er et valg med hensyn til hvordan bedriften skal segmentere markedet, hvilke målgrupper den skal satse på, og hvordan konkurransemidlene skal brukes i markedsføringen.

 

Hvilken målgruppe henvender produsenten av denne biltypen seg til, tror du?Hvilken målgruppe henvender produsenten av denne biltypen seg til, tror du?
Fotograf: Øystein Larsen-Vonstett
 

Hva er et marked?

 

Hvilken kundegruppe tror du velger å overnatte på Valdresflya vandrerhjem?Hvilken kundegruppe tror du velger å overnatte på Valdresflya vandrerhjem?
Fotograf: NTB scanpix
 

Video om markedssegmentering 

 

Et bredt produktsortiment gir kundene flere alternativer.Et bredt produktsortiment gir kundene flere alternativer.
Fotograf: Baard Næss
 

Flere bedrifter har «home parties» som del av sin markedsføringsstrategi.Flere bedrifter har «home parties» som del av sin markedsføringsstrategi.
Fotograf: Mike Schröder
 

Kjeden Cubus kombinerer p-ene pris og produkt i sin reklamefilm fra 2011.

 

I helsetjenesten er personalet blant de viktigste virkemidlene.I helsetjenesten er personalet blant de viktigste virkemidlene.
Fotograf: Finn Eirik Strømberg
 

Firmaet Moods of Norway sier at de ønsker å lage «happy clothes for happy people around the world». Hvordan tror du bedriften foFirmaet Moods of Norway sier at de ønsker å lage «happy clothes for happy people around the world». Hvordan tror du bedriften formulerer en strategi for å nå det målet?
Fotograf: Cornelius Poppe

Når vi skal lage en markedsstrategi, må vi blant annet vurdere

  • segmentering (oppdeling) av markedet og valg av målgrupper
  • bruk av konkurransemidler

Segmentering av markedet og valg av målgrupper

Markedssegmentering vil si å dele markedet inn i ulike segmenter eller deler. Hvert segment består av mest mulig like kunder.

Disse kundene kan utgjøre den kundegruppa som bedriften mener er potensielle kjøpere av produktet som bedriften tilbyr. Gruppa av potensielle kunder kaller vi målgruppa. Ideen er at bedriften skal konsentrere innsatsen sin om denne målgruppa.

Dersom du for eksempel eier eller arbeider på et hotell, vil du ønske å henvende deg til en bestemt gruppe kunder. Hvis hotellet ligger avsides til på Vestlandet, kan målgruppa di være turister som ønsker flott natur og rolige omgivelser. Er hotellet plassert i en storby rett ved et sportsstadion og et konsertlokale, ønsker du kanskje å tiltrekke deg publikum som kommer utenbys fra til disse arenaene.

Bruk av konkurransemidler

Konkurransemidlene kan oppsummeres i de fem p-ene slik du kanskje husker dem fra Vg1 .

Produkt – product

Produktet er de varer og tjenester som bedriften omsetter. For mange bedrifter er selve produktet det viktigste konkurransemidlet. Dette gjelder for eksempel IT-firmaet Apple som satser voldsomt på produktutvikling og kvalitet for sine produkter.

Andre bedrifter som satser på kvalitet og bevisst markedsfører dette, er Moods of Norway.

Distribusjon – place

Distribusjonspolitikken går ut på å velge hvordan produktene skal tilbys kundene. Produktene kan tilbys via visse typer butikker, i spesielle kjeder, på nett, via «home parties» eller liknende.

Enkelte bedrifter satser på eksklusiv distribusjon – det vil si bare distribusjon via utvalgte kanaler. Dette gjelder for eksempel hårpleieproduktene fra Renati som bare selger varene sine via frisørsalonger.

Pris – Price

Pris kan være avgjørende for om produktet lykkes i markedet eller ikke. Mange bedrifter har pris som sitt viktigste virkemiddel. Dette gjelder for eksempel Nille som har en såkalt lavprisprofil.

Påvirkning/markedskommunikasjon – promotion

Kundene må informeres om produktene, og bedriften må derfor finne ut hvordan markedet bør påvirkes. Bedrifter og organisasjoner har mange muligheter for å påvirke sine målgrupper.

Her ser du en reklamefilm for en kampanje som Helsetilsynet har brukt i en reklamekampanje de hadde mot røyking.

People – personale

I produktbegrepet inngår både produkter og tjenester (og en blanding av disse). Tjenestedelen av et produkt utføres ofte av virksomhetens personale.

Markedsmiks

Den sammensetningen av konkurransemidler som bedriften velger, kaller vi ofte markedsmiksen. Noen bedrifter velger for eksempel en lavprisstrategi (Nille), og de må da tilpasse de øvrige konkurransemidlene til dette. Bedriften kan ikke ha en lavprisprofil og samtidig ha utsalgssteder som oser av luksus. Tvert imot vil de ha enkle, funksjonelle lokaler som kan driftes kostnadseffektivt. En lavpriskjede annonserer ikke i blader hvor målgruppa er opptatt av eksklusive produkter, men bruker heller markedsføringsbudsjettet sitt på å sende ut egne såkalte annonseblader. For å satse i et lavprismarked må man ofte være en stor kjede og ha en høy omsetning. Når man kjøper inn store partier, får man også gode innkjøpspriser, og man kan holde lave utsalgspriser. Lavpriskjeden tjener kanskje ikke så mye per vare de selger, men de selger mange varer og får gjennom volum en god fortjeneste.

 

 

Markedsmiksen

Bruken av konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon, påvirkning og personale.

 

Oppgaver

Aktuelt stoff