Fagstoff

Layout, tekst og bilder

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Presentasjon Arne Hjeltnes

Mange blir fristet til å fråtse i virkemidler når de lager f.eks. en PowerPoint- presentasjon. Resultatet kan lett bli et kaotisk inntrykk av lyd, farger og masse effekter. Vi må tenke på at det er produktet som skal stå i sentrum, ikke dataprogrammet.

Enkel presentasjonEn enkel layout og godt lesbar skrift gjør det lettere for kunder og tilhørere å få med seg budskapet. Ikke pøs på med effekter! Husk at det er produktet/budskapet som skal stå i sentrum – ikke dataprogrammet!
Fotograf: Terje Bendiksby
  

 

 

Oppgave: Salgspresentasjon på lysark

Bruk PowerPoint eller et annet verktøy.

 

Fase 1: Utforming

 • Ta utgangspunkt i en standard mal.
 • Finn et reiselivstilbud som egner seg for en salgspresentasjon.
 • Lag en salgspresentasjon for dette reiselivsproduktet.

Fase 2: Framføring

 • Framfør presentasjonen for klassen.

Fase 3: Evaluering

 • Foreta en egenvurdering av presentasjonen du framførte.
 • Be om kommentarer og forslag fra klassen.

 

 

Konferansesalen om bord på Hurtigruten TrollfjordSkal du vise kundene hvordan konferansesalen ser ut, så vis et enkelt bilde. Da er det lettere for kunden å tenke seg sitt eget arrangement der.
Fotograf: Knut Egil Wang
  

Layout

Elektroniske presentasjonsprogrammer byr på uendelige muligheter når det gjelder layout, typografi og bilder. Mange nybegynnere blir fristet til å fråtse i virkemidler. Resultatet kan lett bli et kaotisk inntrykk av lyd, farger og andre effekter. Vi må huske at det er vårt produkt som skal stå i sentrum, ikke dataprogrammets finesser. Tenk på hvordan du ønsker at ditt firma og firmaets produkter skal fremstå.

De fleste presentasjonsprogrammer har standardmaler med fast plass for tekst og bilder. Mange firmaer har ferdige maler med sin egen layout, firmaets navn eller logo, og det er satt av plass til plassering av tekst og bilder.

Tips om tekst

Det er to fallgruver i håndteringen av tekst: for stor tekstmengde og ukritisk bruk av skrifttyper (fonter). Teksten skal være kort, gjerne i form av stikkord ordnet med «bombepunkter». Presentasjoner skal ikke se ut som fargesprakende skriftkataloger!

Her er noen praktiske tips for nybegynnere:

 • Bruk heller stikkord enn lange setninger.
 • Bruk ikke mer enn to skrifttyper (fonter).
 • Bruk fet skrift, ikke en tynn skrift.
 • Bruk ikke STORE BOKSTAVER (VERSALER) i lange setninger.
 • Bruk små bokstaver (minuskler).
 • Bruk ikke en plasskrevende skrift (Arial), bruk heller en smal skrift (Arial Narrow).
 • Bruk ikke en antikva skrift som for eksempel Times New Roman.
 • Bruk heller en grotesk skrift som for eksempel Arial Narrow eller Verdana som egner seg for skjerm.
 • Lesbarhet er viktigere enn elegant design og en fancy skrifttype.
 • Sjekk på forhånd at du bruker en skriftgrad (skriftstørrelse) som kan leses på bakerste tilskuerplass.

Repetisjon om innsetting av tekst: Skrive inn tekst.

Tips om bilder

Bildet taler mer til hjertet enn til hjernen. Hovedregelen er at bildene ikke skal være til pynt, de skal understøtte informasjonen. Fordelen med bildet er bl.a. at det kan gjengi virkeligheten på en realistisk måte. Hvis vi ønsker å presentere et konferansehotell, kan bildene vise rom og fasiliteter som antas å ha betydning for konferansekunder. Bildet kan også dramatisere virkeligheten.

Når vi lager salgspresentasjoner for reiselivet, kan fotoer og levende bilder vise vakker og dramatisk natur og kulturelle skatter, men det kunstneriske bør innordne seg budskapet. Video gir mulighet for 360 graders visning av natur, eksteriører og interiører. Lyd kan legges både til fotoer og video. Bølgeskvulp gir et trivelig og realistisk lydbilde i tilknytning til et typisk feriested.

Repetisjon om innlegging av bilder: Sette inn bilder.