Fagstoff

Markedsmål

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

En bedrift bør sette seg mål slik at den har noe å strekke seg etter, og slik at den kan planlegge arbeidet sitt fremover. Mål er viktige både for økonomisk styring av bedriften og for motivasjonen til ansatt.

Maxbo kan for eksempel sette seg som mål å selge 1000 gressklippere i løpet av en viss tidsperiode.Maxbo kan for eksempel sette seg som mål å selge 1000 gressklippere i løpet av en viss tidsperiode.
Fotograf: Frode Hansen
 

Husker du hva du lærte om markedsmål på Vg1?

Jordbær
Fotograf: Petter Emil Wikøren
 

Lenker om kundetilfredshet

Når bedriften arbeider med markedsplanen må også de økonomiske og markedsmessige målene formuleres. Målene settes ut fra den kunnskap bedriften har om markedet og hvilke muligheter bedriften har til å lykkes med sitt salg.

Målene kan uttrykkes for eksempel i salgsvolum, markedsandeler eller lønnsomhet.

Eksempler på kvantitative markedsmål

  • Omsetningen skal neste år være 12 millioner kroner.
  • Markedsandelen vår skal neste år økes til 25 prosent.
  • Dekningsgraden skal neste år være 40 prosent.

Målene over er kvantifiserbare mål, det vil si at de kan tallfestes. Det finnes også mange mål som er mindre kvantifiserbare.

Eksempler på kvalitative mål

  • Vår bedrift skal gi den beste servicen på markedet.
  • Vår bedrift skal ha de hyggeligste selgerne.

Når markedsmålene er avklart, kan bedriften begynne å arbeide med selve markedsstrategien.