Fagstoff

Situasjonsanalyse

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 08.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
To kunder peker på ost

Bedriften må kjenne godt til det markedet den opererer i, og hvilke arbeidsbetingelser den er underlagt. Dette betyr blant annet at den må kjenne sine konkurrenter, hvilke lover og regler som gjelder i bransjen, og sine egne konkurransefordeler.

Den teknologiske utviklingen går hurtig. Det er svært viktig at bedriften holder seg à jour for å kunne konkurrere på markedet.Den teknologiske utviklingen går hurtig. Det er svært viktig at bedriften holder seg à jour for å kunne konkurrere på markedet.
Fotograf: Gøran Bohlin
 

Husker du hva du lærte om arbeidsbetingelser på Vg1?

 

Situasjonsanalyse (SOFT-analyse). Et annet navn på en situasjonsanalyse er SWOT. SOFT og SWOT har samme innhold (ikke la deg forvirre av at det er ulike navn)

 

Bedriftens egne ansatte kan ha svært høy kompetanse på enkelte områder og være en stor styrke for bedriften.Bedriftens egne ansatte kan ha svært høy kompetanse på enkelte områder og være en stor styrke for bedriften.
Fotograf: Berit Roald
 

Oppgaver

 • Hva er en arbeidsbetingelse? Forklar begrepet med egne ord.
 • Hva bør en SOFT-analyse inneholde?

Situasjonsanalyse og markedsmuligheter

For å utarbeide en markedsplan trenger bedriften kunnskap om markedet. Bedriften bør blant annet kjenne til

 • kundene og deres kjøpsatferd
 • størrelsen på markedet
 • utviklingen i markedet
 • hvem som er bedriftens konkurrenter, hva de gjør, og hva de vil gjøre i framtida
 • ulike trender i samfunnet, framtidig kjøpekraft, utviklingen i lovverket og andre rammebetingelser

For å finne ut av dette kan det være nødvendig med markedsundersøkelser og annen systematisk datainnhenting. For eksempel kan det være nødvendig å intervjue kunder, samle inn data om konkurrentenes markedsandeler og produkter, og å undersøke hvilken framtidig teknologi som kan forventes.

Vi deler slike arbeidsbetingelser inn i to grupper: eksterne og interne arbeidsbetingelser. En analyse av betingelsene kaller vi for en SOFT-analyse (etter forbokstavene i de engelske ordene):

 ArbeidsbetingelserArbeidsbetingelser.
Opphavsmann: Lene Hj Design, Mette Holan
 

I tillegg til å undersøke eksterne trusler og muligheter – som for eksempel konkurrenter, nye lover og markedstrender – er det viktig at bedriften gjør en analyse av sine egne styrker og svakheter. Hvor høy kompetanse har for eksempel de ansatte? Har bedriften svært dårlig økonomi? Slike spørsmål må også besvares.

Her finner du flere eksempler på muligheter, trusler, sterke og svake sider.

En slik situasjonsanalyse – eller SOFT-analyse – er beslutningsgrunnlaget for det videre arbeid med markedsplanen.

Oppgaver

Aktuelt stoff