Oppgave: Arbeidsoppdrag

Forretningsidé

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
To kunder peker på ost

I denne oppgaven skal du lage og vurdere én eller flere forretningsideer.

Elever i arbeid
Fotograf: Bjørn Sigurdsøn
 

a) Søk på nettet etter forretningsideer. Velg ut en du synes ser interessant ut. Vurder så forretningsideen. Er det noe du synes mangler i forretningsideen? Svarer forretningsideen på disse spørsmålene?

 1. Hvilke behov skal bedriften tilfredsstille?
 2. Hvilke produkter skal den tilby?
 3. Hvem skal kjøpe produktene?
 4. Hvilket geografisk virkeområde skal bedriften operere i?
 5. Hvorfor skal kundene kjøpe bedriftens produkter?
 6. På hvilken måte skal bedriften tjene penger ved å tilby dette produktet?
 7. Hvordan skal bedriftens overordnede mål nås?

b) Bruk din egen (og eventuelt de andre i gruppa sin) kreativitet og fantasi og lag en forretningsidé. Du lærte mye om forretningsidé på Vg1, og dette bør du se på en gang til: Hva er en forretningsidé?