Fagstoff

Markedsplanmodellen

Publisert: 19.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

Markedsplanen er en plan for hva vi skal gjøre av markedsføringsaktiviteter framover. Utviklingen av selve markedsplanen er imidlertid i seg selv også en markedsføringsaktivitet.

Markedsplanmodellen

Vi kan visualisere hele markedsplanmodellen slik det er vist i figuren under.

Modellen viser de ulike delene i markedsarbeidet.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS
 

 

Styring: Forretningsideen og bedriftens overordnede retningslinjer i markedsarbeidet.

Analyse: Her foretar bedriften undersøkelser både internt og eksternt, samt vurderer markedssituasjonen.

Planlegging: Her setter bedriften markedsmål, velger markedsstrategi og lager planer for markedsaktiviteter i et markedsprogram.

Gjennomføring: Her gjennomføres markedsaktiviteter og kontrollen av dem.

I de neste nodene skal vi se nærmere på disse trinnene i markedsplanmodellen.