Fagstoff

Innholdet i markedsplanen

Publisert: 20.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
To kunder peker på ost

En markedsplan lager vi for å styre og koordinere tiltakene i markedsføringen vår. Markedsplaner blir utarbeidet for en bestemt tidsperiode, for eksempel en toårsperiode.

Behovet for markedsføring har nok endret seg en del siden dette bildet ble tatt av en turistbuss.Behovet for markedsføring har nok endret seg en del siden dette bildet ble tatt av en turistbuss.   
 


Innholdet i markedsplanen

Markedsplanen bør inneholde flere ting:

1. Sammendrag

  • et sammendrag av hovedpunktene i planen

2. Situasjonsanalyse

Hva skjer, og hvor er vi?

3. Målsetting og markedsstrategi

Hvor skal vi?

4. Markedsprogram

Oversikt over markedsføringsaktivitetene i planperioden

  • handlingsplan (hovedprogrammet gir en oversikt over planperioden)
  • kampanjeplaner (innholdet i de enkelte markedsaktivitetene)

5. Kontroll

Oversikt over kontrolltiltak og hvordan resultatene skal inngå i det videre arbeidet.