Fagstoff

Tilpasninger til frøspredning

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 02.08.2017
Vindspredning av løvetannfrø

Et frø bærer med seg et nytt liv. Planter er oftest fastsittende, så frøet er derfor plantens mulighet til å etablere seg et nytt sted. Frø kan spres med vind, vann og dyr. Det er nesten ingen grenser for hvor oppfinnsomme plantene har vært når det gjelder å sørge for effektiv frøspredning.

Barlind med modne frø.Siden barlind er nakenfrøet mangler den frukt. Kjøttfulle og fargerike utvekster fra frøskallet er tilpasning til fuglespredning. 

Bevingede frø.Frøene hos Alsomitra macrcarpa skal ha inspirert pionerer innen flybygging. 

KubjelleStilken strekker seg før frøspredning hos stor kubjelle og flere andre planter som sprer seg med vinden. Dette gir frøene et bedre utgangspunkt for spredning. 

Gul nøkkeroseGul nøkkerose har frukter som lett flyter på vannet og sprer frøene på den måten. 

Sko med frø.Flere arter er uten spesielle tilpasninger, men frøene kan spres på ulike måter. Mange frø spres bevisst eller ubevisst med menneskelig aktivitet. 

Kjempespringfrø med moden frukt.Kjempespringfrø med moden og eksplosiv frukt.

Spredningsenhet

De dekkfrøede plantene har mange ulike frukttyper. Noen frukter spres sammen med frøet (nøtter og bær), mens andre frukter åpner seg på planten og slipper frøene ut (ulike tørre kapsel- og belgfrukter). Spredningsenheten kan altså være bare frøet eller frukten og frøet sammen. I andre tilfeller er det en del av en frukt som spres, som hos lønn.

Nakenfrøede planter som bartrærne har ikke frukter. De kan likevel være tilpasset spredning med vind eller dyr ved hjelp av utvekster fra selve frøskallet eller ved kongleskjell som svulmer opp og omslutter frøet.

Vindspredning

Løvetann sprer frøeneLøvetann.Mange planter har små og lette frø tilpasset vindspredning. Noen er utstyrt med vinger som kan være luftfylte. Mange trær, inkludert bartrær som gran og furu, har vindspredte frø. Løvetann er et annet velkjent eksempel.

Dyrespredning

Mange frø ligger i kjøttfulle og spiselige frukter som tiltrekker seg dyr, ofte fugler. Frøene går uskadet gjennom fugletarmen og kan spres over nokså lange avstander. I andre tilfeller spres frø utenpå dyr ved at fruktene har kroker eller pigger som fester seg i pelsen og henger med som "blindpassasjerer".  

Sidensvans og storborreFugler liker smaken av bær og sørger for at frøene blir spredt omkring, mens storborre sprer frøene ved at fruktene har kroker som fester seg i pelsen hos dyr.  

Vannspredning

Vannplanter har ofte frø eller frukter som spres med vann. Gul nøkkerose har båtformede frukter som lett flyter på vannet, mens frøene hos hvit nøkkerose er omgitt av luftfylt vev.

Kokospalmen vokser nær havet i tropiske strøk, og de tunge fruktene spres med havstrømmer. Kokosnøtta har et ytre vanntett lag etterfulgt av et luftfylt lag utenpå frøet og kan tåle lange opphold i vann. Kokosnøtta spres over lange distanser og skal være funnet spredd med havstrømmer helt til strender Norge!

Eksplosiv spredning

De kuleste plantene sørger for spredningen helt selv. Slike frukter bygger opp en spenning som skyldes safttrykk eller uttørking. Til slutt vil trykket utløses ved berøring eller fordi spenningen har nådd en grense. Frøene kan slenges flere meter av gårde ved at frukten eksploderer som hos springfrø (Impatiens sp), eller ved at deler av fruktbladene raskt krøller seg tilbake som hos storkenebb (Geranium sp.).

Film: Eksplosiv spredning hos springfrø.