Oppgave: Drøfte

Medieideologi i Norge

Publisert: 04.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Tid

3–5 timer

Kan inngå som del av en heldagsprøve.

 

Vanskegrad

lett – middels – vanskelig

 

 

 

 

grunnlovenDen norske grunnloven fra 1814 var preget av liberalt tankegods. 

Ressurser

Artikler om liberalisme:

 

Wikipedia 

Fakta om liberalismen 

 

 

Om eierskap i norske medier. 

 

Oppgave 1

Lytt til innslaget om liberalismen fra programmet Verdibørsen på NRK.

 • Når oppsto liberalismen som politisk ideologi?
 • Hva er grunnelementene i liberalismen?
 • Hva er forskjellen mellom liberalisme og sosialliberalisme?

 

Oppgave 2

 • Hva er grunnelementene i den liberalistiske medieideologien?
 • Studer teksten i Vær Varsom-plakaten. Finner du noen eksempler på liberalt tankegods her? Skriv ned de eksemplene du finner.

 

Oppgave 3

På nettsidene til den norske regjeringen finner du en oversikt over ulike støtteordninger og reguleringer av det norske mediemarkedet.

 • Hvilke støtteordninger finnes? Hva er hensikten med dem?
 • Hvilke begrensninger legger staten på norske medier? Hva er hensikten med disse reguleringene?
 • Diskuter i hvilken grad norsk mediepolitikk i dag er preget av en liberalistisk medieideologi.

 

Oppgave 4

I det nye partiprogrammet for perioden 2013–2017 tar Fremskrittspartiet til orde for å fjerne NRK-lisensen og åpne for delvis reklamefinansiering av NRK.

 • Diskuter fordeler og ulemper ved en slik løsning.