Fagstoff

Pris for langsiktige transportoppdrag

Publisert: 04.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forretningsmann

Mange bedrifter inngår i dag i ulike forsyningsnettverk. Her lærer du hvordan alle må tilpasse seg hverandre i slike nettverk for å kunne produsere til konkurransedyktige priser.

Det er i dag vanlig at bedrifter inngår et langsiktig samarbeid med et nettverk av andre bedrifter. De tilpasser seg hverandre slik at de fungerer bedre sammen enn hver for seg. Vi kaller slike tette samarbeidsformer for strategiske allianser. I dag er det slike nettverk av bedrifter, mer enn enkeltbedrifter, som konkurrerer med hverandre. Avgjørende for nettverkenes konkurranseevne er den prisen de kan tilby sluttkundene.

 Lastebilproduksjon
Fotograf: Patrick Seeger

Figuren nedenfor illustrerer et nettverk av bedrifter som samarbeider. Nettverket produserer biler. Monteringsfabrikken ligger i Tyskland og får sine komponenter fra en rekke komponentprodusenter.

Komponentprodusentene kjøper inn halvfabrikater fra sine leverandører og omgjør dem til ferdige komponenter. Halvfabrikatprodusentene får sine innsatsfaktorer fra råvareprodusentene.

Skissen viser et nettverk av bedrifter som samarbeider om å produsere og selge biler. De blå linjene markerer transport.Skissen viser et nettverk av bedrifter som samarbeider om å produsere og selge biler. De blå linjene markerer transport.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

De ferdige bilene selges gjennom bilfabrikkens forhandlerapparat. For hvert land finnes det en hovedimportør eller generalimportør som igjen selger bilene videre via lokale bilforhandlere i de enkelte land.  

På neste figur har vi lagt inn en kurve med rødt som illustrerer hvordan produksjonskostnadene øker utover i produksjonskjeden. Når de ferdige bilene er framme hos forhandlerne, har bilene pådratt seg betydelige kostnader.

I et konkurranseutsatt marked må prisen på de ferdige bilene settes slik at bilene blir salgbare. For å makte dette blir hele produksjonsnettverket kontinuerlig presset på pris. Her ser du et eksempel der det er markedet som setter prisen du kan ta på et sluttprodukt. 

Den røde linja viser hvordan kostnadene stiger for hvert produksjonstrinn.Den røde linja viser hvordan kostnadene stiger for hvert produksjonstrinn.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Heltrukne røde linjer representerer kostnadsøkningen ved produsent- og salgsleddene. Stiplede røde linjer representerer kostnadsøkningen ved transport framover i nettverket. Alle aktørene i nettverket bidrar til at kostnadene øker, og alle aktørene må ta sin del av ansvaret for at kostnadene på sluttproduktene ikke skal bli for høye.

Samarbeidet i slike nettverk regulerer medlemmene gjennom avtaler der de forplikter seg til å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå konkurransedyktige priser.