Fagstoff

Eksempel på en selvkostkalkyle

Publisert: 04.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forretningsmann

Her lærer du å kalkulere et transportoppdrag ved hjelp av en selvkostkalkyle.

 

En transportør får spørsmål om å påta seg transport av 3 m3 fra A til B. Distansen er 100 km. Det oppstår ingen særkostnader på strekningen. Lasten veier 5 tonn. Årlig kjørelengde for bilen er 100 000 km.

Vi går ut fra at transportøren ikke kan kombinere dette oppdraget med andre oppdrag, fordi det beslaglegger 3 m3 eller 5 tonn av lastekapasiteten. Vi må derfor kalkulere oppdraget slik at de totale kostnadene blir dekket fullt ut.

 

Transportøren starter med å kalkulere de faste kostnadene slik:

Skjema for beregning av faste kostnaderKr
Årlige lønnskostnader (basert på gjeldende lønnsavtale)320 000
Årlige sosiale kostnader (i prosent av årlige lønnskostnader) 
Feriepenger 12,0 %38 400
Pensjonskostnader 6,0 % (avhengig av pensjonsforsikring)19 200
Sykelønnskostnader 2,0 % (normalt påslag)6 400
Permisjonskostnader 1,0 % (avhengig av tariffavtale)3 200
Sum lønnskostnader387 200
Arbeidsgiveravgift 14,1 % av sum lønnskostnader (avhengig av sone)54 595
Sum lønn og sosiale kostnader441 795
Årlig kostnad yrkesskadeforsikring (fra forsikringsselskap)2 500
Årlig kostnad bedriftshelsetjeneste (fra bedriftshelsetjeneste)1 500
Trafikkforsikring motorvogn (årsavgift avhengig av motorvogntype)2 200
Bilforsikring (kasko – premiebeløp fra forsikringsselskap)5 000
Vektårsavgift (avhengig av biltype)5 000
Sum faste kostnader457 995
  
Årlig kjørelengde 100 000 km 
Faste kostnader per km eksklusiv merverdiavgift:  457 995 kr : 100 0004,58
Faste kostnader per km inklusiv merverdiavgift (+ 25 %)5,72

Tabell: Beregning av faste kostnader per kilometer

Skjema for beregning av variable kostnader per kmKr per km
Drivstofforbruk 4 liter diesel à 14,00 kr per mil5,60
Dekkslitasje per kilometer0,50
Olje0,80
Service1,00
Sum variable kostnader per kilometer eksklusiv merverdiavgift7,90
Sum variable kostnader per kilometer inklusiv merverdiavgift (+ 25 %)9,88

Tabell:  Beregning av variable kostnader per kilometer

 Sammenstilling til total kostnad per kmKr per km

Faste kostnader4,58
+Variable kostnader7,90
+Særkostnader0,00
=Totale kostnader eksklusiv merverdiavgift12,48
 Totale kostnader inklusiv merverdiavgift (+ 25 %)15,60

Tabell: Beregning av totale kostnader per kilometer

Skjema for sammenstilling av endelig prisKr
Pris for oppdraget uten fortjeneste: 100 km x 12,481 248,00
Fortjeneste (for eksempel 10 %):124, 80
Sum pris for oppdraget eksklusiv merverdiavgift1 372,80
25 % merverdiavgift343,20
Pris for oppdraget inklusiv merverdiavgift1 716,00
Tabell: Beregning av pris for oppdraget inklusiv fortjeneste og merverdiavgift