Fagstoff

Prissetting av enkeltsendinger

Publisert: 04.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forretningsmann

Her lærer du hvordan transportbedrifter lager prisregulativ for transport av enkeltsendinger fra privatkunder.

Samlastspeditører påtar seg transport av mindre kolli fra mange avsendere til mange mottakere. Vi kaller gods som sendes med samme fraktbrev, for en sending. En sending kan derfor bestå av flere kolli. Det sier seg selv at det ikke er mulig å prissette hver sending for seg. I stedet utarbeider samlastspeditørene fraktregulativ som viser hva det koster å frakte sendinger i ulike vektgrupper over ulike avstander.

Regulativene består av en sonetabell og en frakttabell. Sonetabellen angir hvor mange fraktsoner det er mellom ulike byer og tettsteder. Frakttabellen angir prisen for å sende et antall kilo over et antall soner. Ved å kombinere de to tabellene finner vi lett fram til prisen.

Frakttabellen angir hva det koster å sende et antall kilo over et antall soner.Frakttabellen angir hva det koster å sende et antall kilo over et antall soner.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

Sonetabellen angir hvor mange soner det er mellom byer og tettsteder.Sonetabellen angir hvor mange soner det er mellom byer og tettsteder.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

Oppgave

Bruk eksempeltabellene og finn ut hva det koster å sende et kolli på 55 kg fra Bergen til Flekkefjord.