Fagstoff

Prissetting av ulike transportoppdrag

Publisert: 04.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forretningsmann

Her lærer du at det ikke er like lett å prissette et transportoppdrag som å prissette en vare. Vi bruker ulike modeller for ulike transportoppdrag.

Å prissette et transportoppdrag betyr å fastsette det fraktbeløpet en transportkjøper må betale for et transportoppdrag. Et godstransportoppdrag dreier seg om å frakte en sending fra en avsender til en mottaker. En sending kan være alt fra et lite kolli til en hel konteiner. Et persontransportoppdrag dreier seg om å frakte en person eller en gruppe personer fra A til B.


Flytskjemaet viser ulike situasjoner ved prissetting av transportoppdrag.Flytskjemaet viser ulike situasjoner ved prissetting av transportoppdrag.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
   

Flytskjemaet i figuren over viser hvilke situasjoner vi kan stå overfor når vi skal fastsette prisen på et transportoppdrag. 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt