Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos karsporeplanter"

Publisert: 03.10.2012, Oppdatert: 01.08.2017
Bregne med sporehoper

Ved å gjøre disse refleksjonsoppgavene får du bearbeidet lærestoffet om formeringen hos karsporeplanter.
Oppgavene oppfordrer til helhetlig tenkning slik at du kan få en forståelse av utviklingen som har skjedd, og oversikt over hvordan ulike karsporeplanter er tilpasset forskjellige miljø.

Nærbilde av toppen på en sporeplante.Sneller med sporehus.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen
 

Feltoppgave: Gå en tur i skogen og se etter karsporeplanter! Hvilke arter finner du, og hvor sitter sporehusene?

 

Grønn liten plante med nålformede blad.Polarlusegras med yngleknopper.
Fotograf: Bjoertvedt

  1. Noen sneller har to ulike typer skudd: brune vårskudd og grønne sommerskudd. Vårskuddene har sporehus og driver ikke fotosyntese, mens sommerskuddene mangler sporehus og driver fotosyntese. Dette gjelder for eksempel åkersnelle, engsnelle og skogsnelle. Hva tror du poenget kan være med dette?

  2. Hva slags likheter og ulikheter ser du i generasjonsvekslingen hos karsporeplanter sammenlignet med moser og frøplanter?

  3. Karsporeplantene har stor variasjon i plassering av sporehus. Kan du gi noen eksempler?

  4. Slekten lusegras kan ha både kjønnet (generasjonsveksling) og ukjønnet formering (yngleknopper). I Norge har vi artene lusegras, fjell-lusegras og polarlusegras. Lusegras vokser i skog og myr opp til fjellskogen, fjell-lusegras vokser i fjell og åstrakter, og polarlusegras vokser hovedsakelig på Svalbard. Hvilken av disse tror du alltid har yngleknopper, og hvilken tror du alltid har sporehus? Hvordan tenker du?

  5. enorme bregner, på høyde med trær.foto.   I tidsperioden karbon (ca. 360–300 millioner år siden) fantes det hele skoger med bregner og sneller, og enkelte arter nådde en høyde på over 40 meter. Det finnes fortsatt storvokste arter. Hvorfor tror du at de aller fleste i denne plantegruppa i dag er såpass beskjedne i størrelse og biomasse?

  6. Følgende sitat er hentet fra emnet "Ukjønnet formering" på Wikipedia: "En annen viktig form for ukjønnet formering er ved hjelp av sporer, som forekommer hos mange encellede arter samt karsporeplanter og sopper." Reagerer du på noe i denne framstillingen? Er det riktig å si at sporene hos karsporeplanten er en form for ukjønnet formering? Begrunn svaret ditt. Hvorfor tror du det er formulert slik?

  7. Hvorfor kan karsporeplanter produsere mange ganger flere sporer enn mosene? Hvilke fordeler tror du dette kan ha?

  8. Karsporeplanter kalles "Seedless vascular plants" på engelsk. Hvorfor er det engelske begrepet mer presist enn det norske?
Relatert innhold