Fagstoff

P for plass

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av et skilt.

Kapittelet P for plass handler om distribusjon – om hvordan vi som markedsførere kan få varene våre effektivt ut til de riktige kundene. Distribusjon omfatter ikke bare frakt, lagring og logistikk, men også selve møtet mellom kunde og produkt: hvor og hvordan kunden får kjøpt produktet. I og med at plass er ett av verktøyene vi bruker i markedsmiksen, må også denne p-en spille på lag med de andre, og p-ene må snakke samme språk. For eksempel har spesielle produkter eksklusiv distribusjon, mens produkter for alle finner du overalt.