Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos alger"

Publisert: 02.10.2012, Oppdatert: 03.08.2017
Sukkertare

Disse oppgavene utfordrer deg til å tenke gjennom sammenhenger og til å sette ord på fordeler og ulemper ved ulike løsninger når det gjelder formering, befruktning og generasjonsveksling hos alger.

To like kjønnsceller med flageller og et par med ulike kjønnsceller der kun den minste har flageller.Kjønnsceller (gameter). 

Grønnalge under vann.Havsalat. 

Tegning av algeceller omsluttet av sopphyfer.Lav – symbiose av en sopp og en alge.

  1. Hva tror du er fordelen med oogami, altså produksjon av ulike kjønnsceller hvor den ene (eggcellen) er stor og ubevegelig mens den andre er liten og bevegelig (sædcellen)?

  2. Hvorfor tror du at det er så stor variasjon i den kjønnede formeringen hos alger?

  3. Finnes det alger som vokser på land? Har du noen eksempler?

  4. Hva er forskjellen på isomorf og heteromorf generasjonsveksling?

  5. Hvor skjer befruktningen hos henholdsvis havsalat og sukkertare?

  6. Gametofytten og sporofytten hos havsalat ser like ut. Hva er forskjellen på de to fasene?

  7. Hvilke fordeler har planter som lever i vann? Hvilke ulemper har de ved å leve i vann?
Relatert innhold

Generelt