Fagstoff

Nye redaksjonelle produkter

Publisert: 02.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Huskelappen

Avismarkedet er i kraftig endring på grunn av overgang fra papir til nett og mobile enheter.


Avisene må utvikle nye produkter for å tjene penger.


Noen av disse produktene gjør skillet mellom redaksjonell tekst og reklame mindre tydelig.

 

Ressurser

Mikkel Gaup med varmesensor på armen.I VGs vektklubb ser du hvordan Mikkel Gaup danser seg i form på Sats med varmesensor på armen. Løp og kjøp! 

 

vektklubb.no 

 

Hold-in-trøyeEn hold-in-trøye er kanskje løsningen for deg som ikke lykkes med dietten?

Tekstreklameplakaten 

 

PFU-sak 123/05  

 

Jens Barland  I doktoravhandlingen Journalistikk for markedet (2012) beskriver forsker og tidligere redaktør Jens Barland hvordan konseptet Vektklubb fungerer:

Aviser blir salgsmaskiner 

Vektklubb  

Jakten på nye inntektskilder

Forholdene i avismarkedet er turbulente. De økonomiske betingelsene endres når leserne nå med rekordfart flytter seg fra papir til nett, mobil og lesebrett. Resultatet blir fallende opplag, nedgang i annonseinntektene og konkurranse fra et globalt marked.

Avishusene jakter derfor på nye inntektskilder. De har innsett at inntektene fra journalistikk alene ikke er store nok til å holde hjulene i gang. Men journalistiske produkter er populære på nettet. Derfor satser eierne på ikke-journalistiske tilleggstjenester som blir lønnsomme når de kobles til stor nettrafikk. Et godt eksempel på dette er VGs Vektklubb, en betalingstjeneste med stoff om slanking og kosthold.

Vektklubb

Avisen Aftonbladet startet opp med den svenske Viktklubb i 2003. VG kjøpte lisens og lanserte sin egen Vektklubb i 2005. Det første året solgte VGs Vektklubb 50 000 medlemskap, og i dag har klubben over 200 000 medlemmer.

Vektklubb handler i korthet om å gå ned i vekt ved å spise sunn mat og drive fysisk aktivitet. Medlemmene i Vektklubb får tilgang til reportasjer om dette temaet. Et ekspertpanel gir stoffet faglig tyngde.

I perioden 2005–2010 hadde VG inntekter fra brukerbetaling i Vektklubb på omtrent 100 millioner. Dette viser at det er betalingsvilje på nettet når innholdet er nyttig, intimt og nært, samt at det ikke finnes et gratistilbud med samme kvalitet.

Innovativt konsept

Måten VG har utviklet konseptet Vektklubb på, er et eksempel på innovasjon (nyskaping). Avisen tok utgangspunkt i et stoff som allerede fantes, de økte ressursbruken noe, pakket stoffet på nytt og lot leserne bli betalende medlemmer.

Vektklubb er også et eksempel på samhandling mellom flere plattformer. Søndagsutgaven av papiravisen, VGs nettsider og Vektklubb samarbeider. Når du blir medlem, får du i tillegg din egen personlige dagbok og tilgang til et forum der du kommuniserer med andre i samme situasjon. Denne sosiale arenaen fungerer som et lim som får mange til å fornye medlemskapet.

Tekstreklame i en digital tidsalder

Nye aviskonsepter og nye inntektsmodeller gjør nå skillet mellom redaksjonelt stoff og reklame mindre tydelig. I dag ser vi stadig flere eksempler på kjøpeknapper, webshop og kommersielle funksjoner i tilknytning til redaksjonelt stoff.

VG ble klaget inn for Pressens faglige utvalg (PFU) for å promotere det nye produktet Vektklubb i egne redaksjonelle tekster i 2005. Klageren mente at det ikke var klare nok skiller mellom reklame og redaksjonelt innhold. PFU behandlet klagen og kom med følgende uttalelse:

Pressens Faglige Utvalg mener at redaksjoner og mediebedrifter må kunne utnytte de mulighetene ny teknologi gir for å tilby publikum nye redaksjonelle produkter og tjenester, og å ta seg betalt for disse.

Med andre ord ble Vektklubb sett på som et journalistisk produkt, og PFU ga på denne måten grønt lys for at aviser kan bruke redaksjonell plass til å selge egne redaksjonelle produkter.