Fagstoff

Maskinelementer

Publisert: 04.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Lager: Rader av kulelager

En maskin består av mange ulike komponenter, og vi kaller gjerne de ulike mekaniske delene for maskinelementer. 

Skråstilt aksialstempelmotor. Foto. Skråstilt aksialstempelmotor
Opphavsmann: Industriskolen
  

Maskinelementene kan deles inn i tre hovedgrupper:

  • Brytere og måleinstrumenter
  • Deler som overfører bevegelse
  • Konstruksjonsdeler

Vi skal se nærmere på konstruksjonsdeler, for eksempel rammedeler, lagre, akslinger og skruer. Vi skal også se litt på deler som overfører bevegelse, disse kaller vi transmisjoner.