Fagstoff

Bakløfter

Publisert: 15.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tømmertransport.

Her skal vi ta for oss bakløfteren, som er et nyttig hjelpemiddel plassert bak på lastebiler. Vi skal lære litt om sikkerhetsopplæring, vedlikehold og løftekapasitet.

Lenker:

HMS og bakløfterkontroll 

Produktinformasjon 

 

BakløfterBakløfter
Fotograf: Bernhard Hauge
 

BetjeningspanelBetjeningspanel
Fotograf: Bernhard Hauge
 

Hva er en bakløfter?

Bakløfteren er en smart innretning som gjør at godset kan trilles av lastebilen uten hjelp av truck. Når bakløfteren ikke er i bruk, er den ofte en del av dørene bak.

Bakløfteren veier 200–400 kg og «stjeler» derfor litt vekt av bilens nyttelast. På biler som brukes til distribusjon, er den likevel et svært nyttig hjelpemiddel. Vær også oppmerksom på at løftebord, løftelem og lift er andre navn som brukes om det samme.

Sikkerhetsopplæring

Bakløfteren krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Som du nå kjenner til, vil det si at en som kjenner utstyret godt og kan bruke det, skal gi deg en innføring i hvordan du ivaretar sikkerheten ved bruk av bakløfter. Du må skrive under på at du har fått opplæringen.

Vedlikehold

Vedlikehold av utstyret er viktig. I bilen bør det være en fettpresse slik at du for eksempel ukentlig kan presse litt fett inn der det er smørenipler. Instruksjonsboka forteller deg hvor du finner smørepunktene, og hvilket smøremiddel du skal bruke.

Grunnen til at bakløfteren virker, er at en elektrisk motor driver en hydraulisk pumpe. I alle hydrauliske systemer finnes det rør og slanger. Derfor er det lurt å ha med deg en liten skvett olje og en ny slange for å kunne skifte slangen om den ryker. Dermed kan du fortsette arbeidsdagen med bare et lite avbrudd. Noen leverandører av bakløftere selger et eget «førstehjelpsskrin» der du finner alt du trenger til vedlikeholdet.

Betjening

Det skjer skader også under bruk av bakløfter. Det vanligste er klemskader, og derfor skal du bruke begge hendene på knappene som betjener bakløfteren. Da er det umulig å få hendene inn i det farlige området uten at bakløfterens bevegelse stopper.

Merking

For at andre skal se selve lemmen, er det montert varsellys eller flagg. Personer som kommer forbi, kan lett gå på lemmen eller kjøre på den. Derfor må du ikke forlate lemmen i en høyde som gjør den farlig for andre.

Løftediagram

Sett deg inn i bakløfterens løftediagram. Det viser hvor stor kapasitet bakløfteren har etter hvor langt ut på lemmen vi finner lastens tyngdepunkt. Dette kan sammenliknes med løftediagrammet til en truck eller en kran: Jo lengre arm, desto mindre vekt.

LøftediagramLøftediagram
Fotograf: Bernhard Hauge

Godsets vekt og plasseringen av tyngdepunktet er det derfor viktig å kjenne til. Er du i tvil, reduserer du lasten slik at du blir sikker. En EUR-pall er 120 cm lang og 80 cm bred, se løftediagrammet. Plasserer du tyngdepunktet 1200 mm (1,2 m) fra bakløfterens fremste kant, vil pallen maksimalt kunne veie 750 kg.