Fagstoff

Løfteredskaper II

Publisert: 17.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tømmertransport.

Her skal vi først si litt om merking og kontroll av løfteredskaper. Vi skal ta for oss kommunikasjonen mellom kranføreren og anhukeren. Kranføreren sitter oppe i krana, mens anhukeren er den som fester lasten til krana. De to kommuniserer med hverandre over radio og med tegn.

Merking av løfteredskap

Fiberstropper har ulik farge som kan fortelle noe om redskapens WLL, grensen for maksimal belastning. Men det er bare merkelappen som gir sikre opplysninger.

FiolettGrønnGulGråRød
1 tonn2 tonn3 tonn4 tonn5 tonn

Kjettingredskap kan merkes med farge etter årstall. Da blir enkelte ledd av kjettingen malt som et tegn på at den er godkjent. Det er en informasjon til deg som bruker, men bare sertifikatet gir sikre opplysninger. Sammenhengen mellom godkjenningsår og merkefarge ser du nedenfor:

Blå
RødGulGrønnBlåosv.
20122013201420152016osv

Hver lengde av kjetting, kjede, tau eller bånd for heising eller løfting skal være forsynt med et merke når kjettingen, kjedet, tauet eller båndet ikke er montert inn i en enhet. Dersom slik merking ikke er mulig, skal lengden være utstyrt med en plate eller ring som ikke kan fjernes. På merket skal det stå

 • navn og adresse til produsenten eller en representant for produsenten
 • materialspesifikasjon når det er nødvendig for valg av utstyr som passer sammen (f.eks. internasjonal klassifisering)
 • største arbeidsbelastning (WLL)                      

Merking av løfteredskapMerking av løfteredskap
Fotograf: Lifting & Safety International AS

For løfteredskaper som det er fysisk umulig å merke, skal opplysningene gå fram av en plate eller et annet middel og være forsvarlig festet til tilbehøret. Opplysningene skal være lett leselige og plassert på et sted der de ikke forsvinner som følge av bearbeiding, slitasje osv. Merkingen skal ikke svekke tilbehørets belastningsevne. Se lenka «Forskrift om maskiner av 20.5.2009 nr. 544».

Når du klikker på «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», finner du litt om hvordan kontrollert løfteredskap skal merkes.

Kontroll av løfteredskap

På lenka «Normer for kontrollomfang» finner du normer (SGS) som et samarbeidsutvalg er kommet fram til for kontroll av løfteredskaper. Her ser du også hva den sakkyndige kontrolløren ser etter. Når redskapen er godkjent, blir det dokumentert i en kontrollbok og påført sertifikatet, eller det utstedes nytt sertifikat.

Før og etter bruk av fiberstropper skal det alltid gjøres en brukerkontroll av slitasjen:

 • Kontroller slitasjen på påhukingsstedet og snaringsstedet.
 • Reparasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra sakkyndig virksomhet.
 • Etiketten må være leselig før bruk, ellers kasseres redskapen.
 • Det må ikke være brent hull av sveiseperler eller defekt duk, i så fall kasseres redskapen.

Signal og tegn

Når du skal feste lasten til krana, er det viktig at du kommuniserer med kranføreren på en tydelig måte. Det er noen tegn du må lære deg, selv om dere også kommuniserer over radio. Nedenfor ser du hvordan anhukeren kommuniserer med kranføreren ved hjelp av standardiserte tegn. Alle kranførere har gjennomgått en opplæring og lært disse tegnene.

Signalskjema ved bruk av kranerSignalskjema ved bruk av kraner
Opphavsmann: Lifting & Safety International AS
 

Dette kan ikke brukes.Dette kan ikke brukes.
Fotograf: Lifting & Safety International AS
 

Dette kan ikke brukes.Dette kan ikke brukes.
Fotograf: Lifting & Safety International AS
   

Sikker bruk og vedlikehold

 • Sjekk at løfteredskapen er sertifisert og i orden og egnet til jobben som skal gjøres.
 • Opphold deg aldri under hengende last.
 • Kjenn på vekta som skal løftes, og overbelast aldri kran eller løfteredskap.
 • Unngå rykk under løftet. Sørg for jevne bevegelser.
 • Legg ikke stropper/slingser over skarpe kanter. Bruk kantbeskytter.
 • Unngå å legge stropper over hverandre i løftekroken.
 • Bruk ikke båndstropper/rundslinger av polyester i temperaturer under –40 ºC eller over +200 ºC. Slike temperaturer kan forekomme på steder som fryselager, smelteverk eller når godset har en spesiell temperatur.
 • Unngå for sterk sammenpressing av fibrene i stroppen.
 • Glem ikke å ta hensyn til vinkelen som løfteredskapen danner (kjetting, ståltau eller fiber).

Bildene ved siden av viser løfteredskaper som ikke må brukes.

Det viktigste du kan gjøre for å vedlikeholde løfteredskaper, er å bruke dem rett og unngå overbelastning. Etter bruk skal redskapene henges opp på et tørt sted. Sørg også for å holde dem reine. Blir de nedsmusset, kan du prøve å reingjøre med vanlig såpe og vann.