Fagstoff

Utveksling og transport av gasser

Publisert: 14.11.2012, Oppdatert: 02.08.2017
Respirasjonssystemet

Når vi trekker pusten, strømmer luft med oksygen ned i lungene. Herfra diffunderer oksygenet over i blodet som frakter det til cellene hvor oksygenet forbrukes. I celler og vev er det overskudd av avfallsstoffet karbondioksid. Det diffunderer derfor over i blodet. Når blodet passerer lungene, vil karbondioksidet diffundere fra blodet til alveolene og pustes ut.

Utveksling av oksygenUtveksling av oksygen. 

Blodåre med røde blodceller.Blodåre med røde blodceller. Mennesket har om lag 20–30 tusen milliarder røde blodceller som hver har cirka 300 millioner hemoglobinmolekyler. 

Skjermdump over video om hvordan lungene virkerVideo om hvordan lungene virker. 

Fjellklatrere med oksygenmasker.Høyt over havet vil konsentrasjonen av oksygen i luften avta, og mindre oksygen diffunderer over i blodet. Dette gjør at en puster hurtigere og kraftigere og blir fortere sliten.  

Marit BjørgenMaksimal evne til oksygenopptak er brukt som en indikasjon på utholdenhetsnivået. 

Hemoglobin i røde blodcellerNår hemoglobinet avgir oksygen til cellene endrer det form. Dette gjør at det blir enklere for karbondioksid å binde seg til hemoglobinet, men det binder seg til en annen del enn det oksygen gjør. Klikk på bildet for å se strukturendringene.

Lungene

I lungene tar blodet opp oksygen og kvitter seg med karbondioksid. Oksygenkonsentrasjonen er høyere i de luftfylte alveolene enn i lungekapillærene. Oksygen vil derfor trenge gjennom de tynne alveolveggene og over i lungekapillærene. Samtidig vil karbondioksid diffundere fra lungekapillærene til alveolene på grunn av at det er lavere konsentrasjon av karbondioksid der.

Cellene

I kroppens organer avgis oksygen til cellene. Cellene forbruker hele tiden oksygen i celleåndingen, og det er derfor en lavere oksygenkonsentrasjon der enn i kapillærene. Oksygen diffunderer følgelig fra blodet til cellene. Det er bare 25 prosent av blodets oksygeninnhold som normalt diffunderer over til cellene, men ved hardt muskelarbeid eller når vi holder pusten, kan hele 75 prosent av oksygenet diffundere over til cellene.

Under celleåndingen produseres karbondioksid, noe som medfører en høyere konsentrasjon av karbondioksid i cellene enn i blodet. Karbondioksid diffunderer derfor ut av cellene og over i blodet.

Transport av oksygen

95 prosent av oksygenet som diffunderer fra lungene til blodet, transporteres med de røde blodcellene hvor de er bundet til hemoglobinet. Resten transporteres løst i blodvæsken.

Hemoglobin i røde blodcellerHemoglobin (Hb) i røde blodceller. Hvert Hb har fire jernatomer som hver kan binde et oksygenmolekyl.   

Transport av karbondioksid

Karbondioksid blir transportert løst i blodet, bundet til hemoglobin (Hb) eller som hydrogenkarbonat (HCO3-).
Transport av CO2  Hele 65 prosent av karbondioksidgassen transporteres som hydrogenkarbonat. Inne i de røde blodcellene reagerer karbondioksid med vann, og det dannes karbonsyre som så spaltes til hydrogenkarbonat og hydrogenion.

Omtrent 30 prosent av karbondioksidgassen fra cellene transporteres til lungene bundet til hemoglobin.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Aktuelt stoff