Fagstoff

Løfteutstyr

Publisert: 15.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tømmertransport.

Her skal vi se hvordan løfteutstyret er delt inn i klasser. Vi skal også se hva slags opplæring bruk av utstyret krever, og hvilken løftekapasitet utstyret har.

Lenker:

Kranvelt 

Linde truck, del 1 

G1 mobilkranG1 mobilkran
Fotograf: Angerman AS
 

G8 lastebilkranG8 lastebilkran
Fotograf: Angerman AS
  

TraverskranTraverskran
Fotograf: Angerman AS
 

Klassifisering

Det er mange typer kraner som er beregnet på hvert sitt bruksområde. Nedenfor ser du hvordan kraner og utstyr er delt inn i klasser:

G1 – mobilkran
G2 – tårnkran
G3 – sving-/portalkran
G4 – bru-/traverskran
G5 – offshorekran
G6 – flytekran
G7 – vinsjer, spill, taljer
G8 – lastebilkran
G9 – kabelkran
G10 – hånddreven kran
G11 – løfteredskap
G12 – studio- og scenerigger
G20 – annet

Klikk på lenka "Linde truck, del 1".

Opplæring

Det kreves sertifiserende sikkerhetsopplæring for å kunne bruke kran, og det er få unntak fra denne regelen. Ett unntak gjelder lastebilmonterte kraner med en kapasitet på mindre enn 2000 Nm. Det kreves likevel dokumentert sikkerhetsopplæring.

Du må også ha dokumentert sikkerhetsopplæring om du ikke kjører krana, men huker lasten fast i kroken. I alle tilfeller kreves det en opplæring i å bruke kran eller løfteredskap. Mange velger da å gå på kurs, selv om arbeidsgiveren kan gi opplæringen hvis han fyller kravene.

Kapasiteten til en kran

Vi oppgir kapasiteten til en kran i moment. Momentet er produktet av kraften (tyngden) og armen, og målenheten er newtonmeter (Nm). Egentlig er dette det maksimale veltemomentet krana tåler. På kort arm løfter den mye, mens den på lengre arm løfter mindre.

Hvis en kran er oppgitt å være på 20 000 Nm, vil det si at den løfter 20 000 N (ca. 2000 kg) på 1 m arm, mens den løfter 5000 N (ca. 500 kg) på 4 m.