Fagstoff

Løfteutstyr og løfteredskaper

Publisert: 16.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Løfteutstyr

En kran er et  eksempel på løfteutstyr.En kran er et eksempel på løfteutstyr.
Fotograf: Thorfinn Bekkelund
 

Hvert år skjer det stygge uhell under arbeid med kraner og last som henger høyt. De fleste uhellene skjer som følge av feil bruk. Derfor er det viktig at du kjenner til hva som kreves for å bruke løfteutstyr og løfteredskaper. Vi skal nå se nærmere på ulike typer løfteutstyr, løfteredskaper og bruk og vedlikehold av utstyret.

Med løfteutstyr mener vi det vi til daglig kaller kraner. Kranene kan være stasjonære (stå på ett sted) eller være montert på et kjøretøy eller en båt. De kan løfte last og gjerne også flytte lasten i horisontalplanet. Det vil si at de tar opp lasten ett sted og setter den ned et annet sted.

Kraner og annet løfteutstyr er ofte en del av bedriftens interne materialstrøm. Flere typer gods kan bare lastes og losses på en sikker måte ved hjelp av kraner. Godset er gjerne tungt og vanskelig å håndtere – tenk bare på materialer som skal til en byggeplass eller et skipsverft. Kraner er da eneste mulighet til å få fram nødvendige materialer.

Løfteredskaper

Løfteredskaper er det som finnes etter krankroken, det vil si det lasten er festet til krana med. Disse tekniske innretningene er konstruert for å løfte og låre når de er festet til krankroken.

Kjetting og kroker er eksempler på løfteredskaper.Kjetting og kroker er eksempler på løfteredskaper.
Fotograf: Lifting & Safety International AS
 

Eksempler på løfteredskaper er kjetting, sjakkel, ring, krok, koplingsløkke, svivel, fathake, stein- og plateklype, tobb, blokk, løfteåk, grabb, magnet- og vakuumløfter, stropp av kjetting og ståltau, båndstropp og rundsling av kunst- og naturfiber, løftebånd av stål, tauverk av kunst- og naturfiber.

Vi regner også kurv, bur, stålkasse, pall, løftenett og storsekk konstruert med fester for å være løfteredskaper.