Fagstoff

Truck. Kontroll og vedlikehold I

Publisert: 15.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tømmertransport.

Her skal vi se på den daglige kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære hvordan vi bruker kontrollbok, slik at andre som kjører trucken, kan lese om tilstanden til maskinen.

Lenke:

Linde truck, del 1 

 

KontrollbokKontrollbok
Opphavsmann: Angerman AS
 

Daglig kontroll

Som truckfører skal du kontrollere og vedlikeholde maskinen slik at den er trygg å bruke, og slik at bedriften ikke blir påført ekstra kostnader som følge av feil som kunne vært oppdaget. Det er flere nivåer av kontroll. Den daglige kontrollen utfører du som truckfører, og det er også du som truckfører som står for det daglige vedlikeholdet.

I dag har mange bedrifter en serviceavtale knyttet til trucken. Det innebærer at en servicearbeider kommer og utfører den foreskrevne servicen. Likevel må du kontrollere det rutinemessige vedlikeholdet.

Kontrollbok

Det er viktig at du fører den daglige kontrollen inn i en kontrollbok. Slik kan andre også få informasjon om at trucken er kontrollert, og hva resultatet av kontrollen ble. Når du fører kontrollen inn i kontrollboka, skriver du også av timetelleren.

Kontrollpunkter