Fagstoff

Truck. Klassifisering og sertifisering

Publisert: 16.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tømmertransport.

Her skal du se hvordan truckene er delt inn i klasser. Du skal også få vite litt om den sertifiserende opplæringen som kreves for å kjøre gaffeltruck.

Lenke:

Linde Truck, del 2  

 

Havnearbeidere i 1950Havnearbeidere i 1950 

 

StortruckStortruck
Opphavsmann: Angerman AS

Da trucken ble vanlig i Norge rundt 1950, ble det opprør blant havnearbeiderne. De som arbeidet med lasting og lossing, særlig i havnene, fryktet for jobbene sine, og de fikk rett. Likevel ville et arbeidsliv uten trucker (gaffeltrucker) være utenkelig i dag.

Vi deler truckene inn i ulike klasser, blant annet

  • T1 – skyvetruck, plattformtruck, palltruck
  • T2 – skyvemasttruck, støttebeinstruck
  • T3 – svinggaffeltruck, høytløftende plukktruck, førerløftende truck
  • T4 – motvektstruck
  • T5 – sidelaster

Klasse T1 trekktruckKlasse T1 trekktruck
Opphavsmann: Angerman AS
  Klasse T2 fireveis skyvemasttruck Klasse T2 fireveis skyvemasttruck
Opphavsmann: Angerman AS
 

 

 

 

 

 

 

Disse klassene har løfteevne til og med 10 tonn. Trucker med løfteevne over 10 tonn kaller vi stortrucker.

Sertifisering

Truckene krever sertifiserende opplæring. Du må da gå på et kurs for å skaffe deg truckførerbevis og lære å bruke trucken korrekt. Hvis du klikker på lenka «Sertifisert sikkerhetsopplæring» i margen, finner du en oversikt over den sertifiserende opplæringen. Klikker du videre på boksene, finner du læreplaner og mål for opplæringen.