Fagstoff

Faktorisering av uttrykk som inneholder flere ledd

Publisert: 25.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017

  

Når et uttrykk består av flere enn ett ledd, bør du begynne med å sjekke om det er mulig å faktorisere ved hjelp av en eller flere av de tre metodene som er vist nedenfor.

 1. Når alle ledd i uttrykket inneholder samme faktor, kan den felles faktoren settes utenfor parentes.

  Eksempel

  2x2-12x=2·x·x-2·2·3·x=2xx-6
  Ved å multiplisere kan du sjekke at du har faktorisert riktig.

  2xx-6=2x·x-2x·6=2x2-12x
 2. Når uttrykket består av 2 kvadratledd med minustegn mellom, kan du bruke tredje kvadratsetning (konjugatsetningen) baklengs.Tenkeboble, tredje kvadratsetning  

  Eksempel

  x2-4=x2-22=x+2x-2
  4x2-25=2x2-52=2x+52x-5
  x+12-9=x+12-32=x+1+3x+1-3=x+4x-2
  x2-3=x2-32=x+3x-3

  3x2-27=3·x2-3·32=3x2-32=3x+3x-3
  Merk at her satte vi felles faktor utenfor parentes først.
   
 3. Når uttrykket er et fullstendig kvadrat, kan du bruke første eller andre kvadratsetning baklengs. Tenkeboble første og andre kvadratsetning  

  Eksempel

  x2-12x+36=x2-2·6·x+62=x-62
  2x2+12x+18=2x2+2·3·x+32=2x+32 

 

I CAS i GeoGebra kan du faktorisere ved å klikke knappen «Faktoriser»i i verktøylinja eller ved å skrive kommandoen «Faktoriser».

Faktorisering. Utklipp