Oppgave: Drøfte

Dramaturgi i realityserier

Publisert: 26.09.2012, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo

Tid

2 timer

Vanskegrad

lett

Ressurser

Mediedramaturgi

Egenvurdering

dokumentasjonsverktøyBruk MIK-fagets dokumentasjonsverktøy til å vurdere hva dere lærte av denne oppgaven.

Ungdommer gjør gruppearbeid  

Gruppeoppgave

Del klassen inn i grupper på to elever. Hver gruppe velger en episode fra en realityserie og lager et notat der de beskriver måten episoden er bygd opp på (dramaturgien). Beskriv dramaturgien både med ord og i form av en grafisk framstilling (dramaturgimodell).

To og to grupper går deretter sammen og sammenligner dramaturgien i de to seriene gruppene har valgt. Finn likheter og forskjeller. Diskuter: Skjer ting ”av seg selv” (deltakerstyrt), eller virker det som om hendingsforløpet er iscenesatt eller styrt av produsenten?

 

Legg resultatet av gruppearbeidet ut på klassens blogg eller i en mappe på skolens LMS.

 

 

 
Relatert innhold

Teoretisk stoff

Generelt