Fagstoff

Merking av gods for riktig håndtering under transport

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Internasjonalt gods håndteres av mange personer fra ulike land og kulturer. Derfor har FN laget internasjonale transportsymboler som alle kan forstå.

Som yrkessjåfør trenger du kunnskaper om reglene for transportmerking av gods. De generelle transportsymbolene er laget for at alle skal forstå symbolene, uansett hvor de befinner seg i verden.

Som yrkessjåfør trenger du kunnskaper om reglene for transportmerking av gods. Som yrkessjåfør trenger du kunnskaper om reglene for transportmerking av gods.
Fotograf: Volvo Trucks Corporation
 

Et eksempel er paraplysymbolet. Dette er utstyrt med regndråper i tillegg til paraplyen, fordi alle skal forstå at gods merket med dette symbolet skal beskyttes mot regn. I Afrika kunne symbolet ellers lett blitt forstått som at godset måtte beskyttes mot sol (parasoll).