Fagstoff

Merking av varer

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Det finnes ulike merkestandarder for merking av varer. Her ser vi nærmere på to slike merkestandarder.

Lenke:

GS1 

Se lenka «GS1» i margen. Der kan du lese mer om merking av varer og gods.

GTIN – Global Trade Item Number – det unike varenummeret

Hver gang du handler i butikken, skanner butikkmedarbeideren strekkodene på varene du handler. Strekkodene inneholder unike varenummer som du kan lese i klartekst som tall under selve strekkodene. Tallet består av 13 sifre slik: 

Tallene under strekkoden betyr ulike ting.Tallene under strekkoden betyr ulike ting.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

De to første sifrene angir produsentlandet. Norge har sifrene 70. De neste sifrene angir leverandøren eller varemerkeeieren. Det finnes både fire-, fem- og sjusifrete leverandørnumre. Om det tredje sifferet er 0, 2, 3, 4 eller 5, er leverandørnummeret firesifret. Starter det på 7, er det femsifret, og starter det på 9, er det sjusifret. Etter leverandørnummeret kommer varenummeret som er et unikt nummer for hvert produkt som en leverandør produserer. Til slutt kommer et kontrollsiffer.

Eksempel

Varenummeret for ½ l melk fra TINE Meierier er 7038010001659.

De to første sifrene forteller at produktet er fra Norge. De fire neste gir leverandørnummeret. TINE Meierier har leverandørnummer 3801. ½ l melk er tildelt varenummer 000165 av Tine. Det siste sifferet er et kontrollsiffer. Når de ti første sifrene er kjent, kan det ellevte kontrollsifferet regnes ut ved hjelp av en formel.

For at tallene skal kunne registreres automatisk med stor nøyaktighet, er tallene omgjort til strekkoder. Ved hjelp av strekkodelesere kan informasjonen i strekkodene leses optisk.

Lenke:

Om RFID-brikken 

RFID-brikkeRFID-brikke 

RFID – Radiofrekvens-identifikator

En strekkode inneholder lite informasjon. I stedet for strekkoder kan vi bruke RFID-brikker. En RFID-brikke er en liten microchip som kan lagre informasjon. Ved hjelp av skannere kan informasjonen i brikken raskt hentes ut. Foreløpig er sikkerheten knyttet til bruk av RFID-brikker for dårlig. Etter hvert som teknologien slår gjennom, vil RFID-brikkene erstatte strekkodene. I mellomtida arbeider aktørene med å lage standarder for hvordan informasjonen i brikkene skal lagres.

Du kan lese mer om RFID-brikker hos Forskningsrådet, se lenka «Om RFID-brikken» i margen.