Fagstoff

Merking for sporing av sendinger under transport

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan vi merker alle kolli med unike sendingsnumre for at vi skal kunne spore sendinger under transport.

For å kunne spore varer under transport er alle sendinger merket med et unikt sendingsnummer. Sendinger skal minimum ha følgende informasjon:

1) avsender
2) mottaker
3) transportinformasjon
4) SSCC-strekkode

Strekkoden inneholder et sendingsnummer som er unikt for alle sendinger. Du kan lese mer om transportmerking i Transportguiden utarbeidet av GS1 Norway. Se lenka i margen.

For å kunne spore sendinger blir strekkodene fra sendingene lest på faste lesepunkter:
  • ved innlevering til terminal fra kunde
  • ved overlevering fra terminal til transportør
  • ved overlevering fra transportør til terminal
  • ved utlevering fra terminalen til distribusjonssjåfør
  • ved utlevering fra distribusjonssjåfør til mottaker
Om vi kjenner sendingsnummeret, kan vi ved hjelp av nettsiden for sporing av pakker finne ut hvor langt en sending er kommet. Se lenka «Pakkesporing» i margen.