Fagstoff

Merking for sortering av gods

Publisert: 18.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan vi merker kolli for å kunne sortere disse ved bruk av automatiske sorteringsanlegg.

Postens Godssenter sorterer hver dag gjennomsnittlig 100 000 pakker som kommer inn til terminalen fra hele landet og skal videre til sine mottakeradresser.

Automatiske sorteringsanlegg bruker mottakerens postnummer som sorteringskriterium. Alle kolli må derfor merkes med mottakerens postnummeradresse med tilhørende strekkode. Figuren nedenfor viser en prinsippskisse av et automatisk sorteringsanlegg.

Prinsippskisse av automatisk sorteringsanleggPrinsippskisse av automatisk sorteringsanlegg
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

Det hele fungerer slik:

Innmatingspunktene (1) ligger alle i gulvplan, mens sorteringsbåndet (2) ligger en etasje høyere (mesaninetasje). Ett og ett kolli legges med strekkoden opp på innmatingspunktene. Derfra går kolliene på et transportbånd opp til matingspunktet (3) til sorteringsanlegget. En skanner leser postnummeret som kolliet skal til. Sorteringsanlegget roterer hele tiden i en retning og består av en rekke brett (lameller) som hver har plass til ett kolli. Ved matingspunktet (3) blir ett og ett kolli matet inn på hver sin ledige lamell. Deretter følger kolliene med sorteringsbåndet fram til riktig avkast der lamellene skråstilles. Kolliene sklir da av lamellene og faller ned til gulvplanet langs en rutsjebane (4). Alle kolli som skal til samme postnummersone, sklir ned samme rutsjebane. På denne måten havner alle kolliene til samme postnummersone på samme sted. Deretter gjenstår bare stuing i konteinerne og transport til mottakerterminalene.