Fagstoff

Opprinnelsesmerking

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Krav om opprinnelsesmerking finner vi i ulike regelsett.

 

«Beskyttet betegnelse» er et eksempel på merking av beskyttede produkter.«Beskyttet betegnelse» er et eksempel på merking av beskyttede produkter.
Opphavsmann: Landbruks- og matdepartementet
  

Merking av beskyttede produktnavn

Frukt og grønnsaker skal være merket med varebetegnelse og opprinnelsesland. På epler, plommer, kirsebær og jordbær skal det i tillegg opplyses om sortsnavn. Storfekjøtt skal merkes med opprinnelsesland.

I tillegg finnes frivillige merkeordninger. Merkeordningen «Beskyttede betegnelser» gjør det mulig å beskytte bestemte produktnavn på matvarer som har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon eller særpreg. Økologisk tjukkmjølk fra Røros var det første produktet som fikk bruke dette merket.

Opprinnelsesmerking av handelsvarer

EUs indre marked fungerer som en tollunion. Dette betyr at alle varer som er produsert i EU, kan eksporteres og importeres tollfritt. Ofte er det slik at komponentene til et produkt er produsert i Asia og sluttmontert i et EU-land. Spørsmålet blir da om et slikt produkt er produsert i EU eller i Asia.

For at varene i slike tilfeller skal kunne merkes med europeisk opprinnelse, må tilleggsverdien som varen oppnår ved sammenstillingen i Europa, utgjøre en minsteandel av den totale salgsprisen. Hvis ikke må det betales toll. Produsentene må derfor fylle ut et opprinnelsesbevis eller en fakturaerklæring der de avgir en erklæring om opprinnelseslandet, når de eksporterer sine varer til utlandet.