Fagstoff

Merking av varer og gods

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Merking av varer og gods skal tjene mange formål.

 

Her ser vi et eksempel på merking av gods.Her ser vi et eksempel på merking av gods.  

Vi merker emballasje blant annet for å

  • oppfylle myndighetenes krav om varedeklarasjon og opprinnelsesmerking
  • rettlede brukerne om produktet
  • advare brukerne mot feil bruk av produktet
  • kunne sortere gods automatisk under terminalbehandling
  • spore gods under transport
  • kunne håndtere gods riktig under lagring og transport
  • kunne kildesortere emballasjeavfall korrekt


Ulike merkeregler gjelder for hvert formål.